Teorie obrany státu (P1031D020001)

Studijní program: Teorie obrany státu (P1031D020001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: policejní a vojenské obory

Náplň programu/oboru:
Vědecké zkoumání problémů obrany a bezpečnosti státu a přípravy vědeckých pracovníků, odborníků, důstojníků, ale i civilních úředníků resortu MO ČR, odborníků dalších resortů podílejících se na koncipování a řízení obrany a bezpečnosti státu, absolventů vojenských i civilních vysokých škol. Problematika obrany a bezpečnosti státu vyžaduje soustavné rozpracovávání teorií a jejích uplatňování v praxi, zdokonalování vědeckých metod vhodných pro zkoumání této oblasti reality, hledání principů, formulování zásad a postupů využitelných v praxi apod. Problematika obrany a bezpečnosti státu často vyžaduje řešení v utajovaném režimu a přístup k informacím, které nejsou dostupné pro veřejné vysoké školy. Z tohoto důvodu je objektivní potřebou, aby především problematika obrany státu byla řešena na vysoké škole, kterou si pro tyto potřeby stát zřídil. Zaměření: Řízení obrany státu, Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim, Modelování a simulace procesů v oblasti obrany a bezpečnosti.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 2.7.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 23. 11. a 9. 12. 2023, 13. 1. a 8. 2. 2024 https://unob.cz/univerzita/co-muzu-studovat/dny-otevrenych-dveri/dny-otevrenych-dveri-fvl-a-fvt/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. 15. 4. - 24. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. do 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu
Telefon: 973 443 448, 973 442 636
Web: fvl.unob.cz
E-mail: jdunaunob@unob.cz

ŠkolnéNahoru

Koleje: Zdarma pro vojenské studenty

Menza: Příspěvek na stravu