Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie (M0916A080003)

Studijní program: Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie (M0916A080003)

Typ studia: Magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 5

Zaměření: policejní a vojenské obory, farmacie, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Studijní program Vojenského zdravotnictví pro oblast farmacie je určen pro vojáky z povolání – farmaceuty. Tvoří jej akreditovaný studijní program farmacie, který zabezpečuje Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové a vojensko-odborná část, kterou zabezpečuje Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Vojensko-medicínská část přípravy je zaměřena na zvláštnosti související s činnostmi zdravotnické služby v době míru i za války, v mimořádných situacích (katastrofy, havárie) a na zvláštnosti vyplývající z úkolů, které zdravotnická služba plní v rámci NATO a zahraničních misí. Výuka obou částí studijního programu probíhá souběžně s cílem vychovat všestranně připraveného odborníka pro potřeby složek zdravotnické služby AČR.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.2.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 9. 12. 2023, 20. 1. 2024 https://unob.cz/univerzita/co-muzu-studovat/dny-otevrenych-dveri/dny-otevrenych-dveri-fvz/

Termíny přijímaček: 10.6.2024

Obsah přijímaček:
Ověření studijních předpokladů (= doložení rozhodnutí o přijetí na FAF UK), test AJ, praktické ověření tělesné zdatnosti uchazeče. Podrobnosti a možnosti prominutí https://unob.cz/univerzita/co-muzu-studovat/chci-studovat-vojenske-zdravotnictvi/

Pozn. k přijímačkám: Bc. 12. 6. 2024, Mgr. 10. 6. 2024, informace o doktorském studiu na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://unob.cz/univerzita/co-muzu-studovat/uplna-zneni-testu-k-prijimacim-zkouskam/

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 29. 2. 2024, informace o doktorském studiu na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita obrany, Vojenská lékařská fakulta (dříve Fakulta vojenského zdravotnictví)
Telefon: 973 253 022, 973 253 125
Web: https://vlf.unob.cz/
E-mail: vlf-studijni@unob.cz

ŠkolnéNahoru

Koleje: Zdarma pro vojenské studenty

Menza: Příspěvek na stravu