Bezpečnost a obrana (B1031P020001)

Studijní program: Bezpečnost a obrana (B1031P020001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: policejní a vojenské obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studijního programu je příprava budoucích a stávajících zaměstnanců orgánů veřejné správy a soukromého sektoru, kteří potřebují získat či zvyšovat si svoji odbornou kvalifikaci v oblasti zajištění obrany a bezpečnosti státu. Studenti jsou v průběhu studia připravováni na působení na úrovni nižšího a středního managementu soukromého a veřejného sektoru. Studijní program je koncipován s ohledem na standardy bakalářského studijního programu v oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory. Pro studijní program jsou nosnými základní tematické okruhy: Krizové řízení, Právní systém České republiky v oblasti bezpečnosti. Jedná se profesně zaměřený studijní program uskutečňovaný v prezenční a kombinované formě studia. Pro osvojení si a rozvoj dovedností a kompetencí jsou do studijního programu zahrnuty nejen praxe na vybraných pozicích zejména rezortu obrany, ale i povinně volitelné předměty typu B pro užší odborné zaměření absolventů. Studijní program je realizován bez specializací. Absolvováním profesního bakalářského studijního programu absolvent získává následující kompetence: a) odborné znalosti: v oblasti krizového řízení, metod a nástrojů využitelných při rozhodování, vč. metod a nástrojů uplatnitelných při rozhodování v situacích charakterizovaných vysokou mírou rizika a nejistoty, základních právních předpisů, mechanismů a principů zajišťování zdrojových potřeb obrany a bezpečnosti státu. b) odborné dovednosti: řeší poslání, roli a použití krizového řízení při zajišťování bezpečnosti, používá kvalitativní a kvantitativní metody pro řešení rozhodovacích problémů v podmínkách nejistoty a rizika, aplikuje a dodržuje právní a vnitřní předpisy v oblasti. c) obecné způsobilosti: plánuje a působí v součinnosti s krizovými štáby a se složkami integrovaného záchranného systému, podílí se na plánování zdrojů pro bezpečnost a obranu, plánuje činnost podřízených jednotlivců a týmů s důrazem na zvládání mimořádných událostí/krizových situací, rozhoduje se při nedostatku relevantních informací v nestabilním bezpečnostním prostředí, je schopen komunikovat v anglickém jazyce na pracovní úrovni.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 10.7.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 23. 11. a 9. 12. 2023, 13. 1. a 8. 2. 2024 https://unob.cz/univerzita/co-muzu-studovat/dny-otevrenych-dveri/dny-otevrenych-dveri-fvl-a-fvt/

Termíny přijímaček: 15.4.2024

Obsah přijímaček:
Písemný test studijních předpokladů, AJ. Podrobnosti a možnosti prominutí https://unob.cz/univerzita/co-muzu-studovat/chci-studovat-vojensky-leadership/

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. 15. 4. - 24. 5. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://unob.cz/univerzita/co-muzu-studovat/uplna-zneni-testu-k-prijimacim-zkouskam/

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. do 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu
Telefon: 973 443 448, 973 442 636
Web: fvl.unob.cz
E-mail: jdunaunob@unob.cz

ŠkolnéNahoru

Koleje: Zdarma pro vojenské studenty

Menza: Příspěvek na stravu