Infekční biologie (P0914D350009)

Studijní program: Infekční biologie (P0914D350009)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: lékařské obory, policejní a vojenské obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Cílem studia obecné části je seznámit studenty s pokročilými komplexními laboratorními technologiemi aplikovanými ve výzkumu molekulární podstaty patogenity mikroorganismů všestranně využitelnými při analýze diferenciace, proliferace a zániku živých systémů. Cílem studia speciální části je poskytnout studentům vysoce specializované informace o molekulární podstatě patogeneze infekčních onemocněn, změnách probíhajících v organismu, jeho tkáních a buňkách po interakci s mikroorganismy. Povšechným cílem předkládaného studijního programu je připravit absolventy přírodovědeckých, lékařských a farmaceutických fakult na vědeckou práci v biologických a lékařských oborech vyžadující vysoce sofistikované laboratorní postupy a informační databáze.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.12.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 9. 12. 2023, 20. 1. 2024 https://unob.cz/univerzita/co-muzu-studovat/dny-otevrenych-dveri/dny-otevrenych-dveri-fvz/

Obsah přijímaček:
Informace o doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 12. 6. 2024, Mgr. 10. 6. 2024, informace o doktorském studiu na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 29. 2. 2024, informace o doktorském studiu na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita obrany, Vojenská lékařská fakulta (dříve Fakulta vojenského zdravotnictví)
Telefon: 973 253 022, 973 253 125
Web: https://vlf.unob.cz/
E-mail: vlf-studijni@unob.cz

ŠkolnéNahoru

Koleje: Zdarma pro vojenské studenty

Menza: Příspěvek na stravu