Vojenská chirurgie (P0912D350132)

Studijní program: Vojenská chirurgie (P0912D350132)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: lékařské obory, policejní a vojenské obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje s cílem prohloubit teoretický základ oboru chirurgie a seznámit se s nejvýznamnějšími poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma disertační práce. Je orientován na přípravu k vědecké práci v dané oblasti studia. Dosažená úroveň znalostí v daném oboru je prokazována státní doktorskou zkouškou. Schopnost dosahovat původní vědecké výsledky je prokazována zpracováním a obhajobou disertační práce.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.5.2031

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 9. 12. 2023, 20. 1. 2024 https://unob.cz/univerzita/co-muzu-studovat/dny-otevrenych-dveri/dny-otevrenych-dveri-fvz/

Obsah přijímaček:
Informace o doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 12. 6. 2024, Mgr. 10. 6. 2024, informace o doktorském studiu na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 29. 2. 2024, informace o doktorském studiu na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita obrany, Vojenská lékařská fakulta (dříve Fakulta vojenského zdravotnictví)
Telefon: 973 253 022, 973 253 125
Web: https://vlf.unob.cz/
E-mail: vlf-studijni@unob.cz

ŠkolnéNahoru

Koleje: Zdarma pro vojenské studenty

Menza: Příspěvek na stravu