Podniková ekonomika a management (B0413A050020)

Studijní program: Podniková ekonomika a management (B0413A050020)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Tento studijní obor poskytuje teoretické i praktické znalosti komplexního charakteru, které jsou předpokladem pro práci na manažerských pozicích v podnikové sféře, ale i bankovnictví a institucích veřejné správy. Obor Podniková ekonomika a management ve svém obsahu nabízí:? předměty všeobecného ekonomického základu – ekonomie,účetnictví, matematika, statistika, informatika, právo,? předměty oborové profilace – podniková ekonomika, management, marketing, podnikové finance, personálnířízení, logistika, psychologie a sociologie řízení atd.Absolventi oboru naleznou uplatnění v podnicích různé velikosti, vlastnické či právní formy, v různých odvětvích a oborech podnikání. Studiem oboru získají studenti znalosti a dovednosti nezbytné pro kvalitní zvládání ekonomických a manažerských funkcí na nižších úrovních řízení, mohou však své znalosti prohloubit v rámci navazujícího magisterského studijního programu Podniková ekonomika a management.

Cizí jazyk: Ruština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 1.10.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Společný den otevřených dveří VŠE 19. prosince 2023, den otevřených dveří fakulty 12. ledna 2024 https://fph.vse.cz/uchazeci/bakalarske-studium/den-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty

Pozn. k přijímačkám: Bc. 12. a 13. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
Telefon: 224 098 412
Web: http://fph.vse.cz/
E-mail: alena.zitkova@vse.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium: Bak. a magist. studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok: 21 000 Kč za prvních započatých 6 měsíců, 21 000 Kč za druhých započatých 6 měsíců a 34 500 Kč za třetích a každých dalších započatých 6 měsíců. https://www.vse.cz/predpisy/

Koleje: http://suz.vse.cz/

Menza: http://suz.vse.cz/cze/menzy/