Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci (N0923P240002)

Vysoká škola>Univerzita Palackého v Olomouci>Cyrilometodějská teologická fakulta>Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci

Studijní program: Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci (N0923P240002)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: psychologie, ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Absolvent programu je připraven k sociální práci. Je teoreticky i prakticky připraven analyzovat potřeby klientů a realizovat je, spolu s cílenou a efektivní intervencí. Dokáže také působit i jako vedoucí pracovník. Zvláště bude proškolen a prakticky připraven pro oblast klinické sociální práce a pro zdravotnická zařízení různého druhu s ohledem na reformu psychiatrie. Při komunikaci s absolvovanou psychoterapeutickou přípravou se klade důraz především na její etický rámec, s ohledem na zachování důstojnosti jedince. Absolvent bude mít rozvinuté jak komunikační a základní psychoterapeutické dovedností, tak i manažerské zručnosti. Dle jednotlivých profilací studia: Absolvent v rámci studia společného základu získá znalosti: základních koncepcí a problémů sociální práce, její teorie a metod, základních vědomosti z oblasti legislativy a politiky potřebné pro sociálního pracovníka, základních výzkumných metod v oblasti sociální práce, vhled do problematiky sociální nerovnosti a do problematiky zranitelných skupin, o aplikačních oblastech sociální práce v oblasti sociální ochrany, supervize, etiky, probace a mediace apod., o realizaci jednotlivých sociálních službách a řešení situací klientů. Absolvent v rámci studia specializace zaměřené na psychoterapii záská znalosti o: psychologických, psychoterapeutických a psychiatrických vědomostí potřebných pro sociální klinickou práci, principů reformy v psychiatrii a přehled nových a inovativních přístupů v sociální práci, psychoterapii, její využitelnosti v práci s klientem, o supervizi a její nutnosti pro kvalitní výkon práce v oblasti sociálních služeb. Absolvent v rámci studia specializace zaměřené na inovaci a řízení organizací získá znalosti o: vedení organizací, startegickém plánování v krátkodobých a dlouhodobých horizontech, řízení organizací jak z mikro, tak z makro hlediska, leadershipu a jeho nezbytnosti pro zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb, nutnosti aplikovat inovativní metody pro zajištění rozvoje a zkvalitňování oragnizací, možnostech získávání finančních zdrojů, projektovém řízení.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.10.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. 7. - 15. 6. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 1. kolo 15. 3. 2024, prodlouženo do 30. 4., Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 30. 4. 2024, 2. kolo Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 31. 7. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
Telefon: 585 637 010
Web: www.cmtf.upol.cz
E-mail: kristyna.hradilova@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/