Katolická teologie (M0221A100001)

Studijní program: Katolická teologie (M0221A100001)

Typ studia: Magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 5

Zaměření: filozofie, ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Studijní program Katolická teologie obsahuje kompletní filosoficko-teologický běh studií včetně studia pramenných jazyků v souladu s apoštolskou konstitucí papeže Františka Veritatis gaudium z 7. 12. 2017 a jejími prováděcími normami vydanými Kongregací pro katolickou výchovu z 27. 12. 2017. Je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti katolické teologie. Studium vede nejen k systematickému bádání a reflexi křesťanské víry, ale i ke zvažování a promýšlení aktuálních výzev současného světa a nově kladených otázek v perspektivě dialogu s lidmi nejrůznějších kultur a hodnotového zaměření. Absolvent získává ucelené znalosti teologie na soudobé úrovni a je plně připraven pro praxi v běžných i specializovaných formách evangelizačně-pastorační práce v katolické církvi včetně katechetického a pedagogického působení. Získá znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání duchovenské činnosti, samostatné pastorační a evangelizační práce v institucích katolické církve, výuce náboženství na školách všech typů a katechetického působení, vědeckobadatelské činnosti v teologických oborech, práce ve státních organizacích i v terciární sféře, při níž se vyžadují náboženské znalosti a přístupy. Absolventy je připraven k realizaci poslání katolické církve i k dalšímu samostatnému vědeckému bádání ve všech oblastech teologie v navazujících doktorských studijních oborech.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška se skládá z testu z obecného kulturního, společenského a náboženského přehledu a z motivačního rozhovoru, kde jsou zjišťovány předpoklady pro studium v programu Katolická teologie. Podrobnosti https://www.cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc., Mgr. 7. - 15. 6. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 1. kolo 15. 3. 2024, prodlouženo do 30. 4., Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 30. 4. 2024, 2. kolo Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 31. 7. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
Telefon: 585 637 010
Web: www.cmtf.upol.cz
E-mail: kristyna.hradilova@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/