Aplikovaná fyzioterapie (N0915P360003)

Studijní program: Aplikovaná fyzioterapie (N0915P360003)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory

Náplň programu/oboru:
Výuka v navazujícím magisterském studijním programu v oboru Fyzioterapie je přednostně zaměřena na diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového a nervového systému a na bolestivé stavy pohybového systému. Obsah studia navazuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti získané v předcházejícím studiu bakalářském. Studenti jsou připravováni ke zvládání diagnosticky a terapeuticky nejnáročnějších stavů v okruhu diagnóz spadajících do oblasti léčebné rehabilitace a bolestivých stavů pohybového systému. Jsou vedeni k vědeckému způsobu práce a ke schopnosti aplikovat nejnovější poznatky z oblasti rehabilitace a fyzioterapie do náplně činnosti zdravotnických zařízení, v nichž je poskytována rehabilitační a fyzioterapeutická péče.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přijímačkám: Bc. Fyzioterapie 10. - 14. 6. 2024, ostatní programy talentová část a ústní pohovory 22. - 26. 4. 2024, písemná část termíny NSZ SCIO do 1. 5. 2024 včetně. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Telefon: 585 636 010
Web: www.ftk.upol.cz
E-mail: svatopluk.horak@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/