Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva (N0114A280004)

Vysoká škola>Univerzita Palackého v Olomouci>Fakulta tělesné kultury>Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva (N0114A280004)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , sport

Náplň programu/oboru:
Po celou dobu studia je posluchač připravován k výkonu profese učitele na základní a střední škole, konkrétně učitele Tělesné výchovy a učitele Tělesné výchovy se zaměřením na ochranu obyvatelstva. Cílem studia je, aby absolvent Tělesné výchovy se zaměřením na ochranu obyvatelstva byl erudován stran odbornosti v problematice pohybové gramotnosti, zdraví, podpory zdraví, formování a rozvoje zdravotní gramotnosti, aktivního přístupu ke zdraví (v multidisciplinárních oblastech tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, které vycházejí z biomedicínských oborů, psychologie, sociologie, antropologie, adiktologie, demografie aj.) a zejména stran didaktického transferu do pedagogické praxe základní školy, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií i střední školy s využitím moderních, a na bázi zážitkové pedagogiky založených, výukových metod. Cílem programu "zaměření na ochranu obyvatelstva" je připravit absolventy schopné účinně reagovat na vzniklé běžné rizikové i mimořádné události související s výkonem jejich povolání, tj. budou schopni v případě mimořádné události adekvátně ochránit sebe a žáky, dále pak vyučovat odborné předměty v oblasti ochrany obyvatelstva na základních, středních a středních odborných školách, dále pak koordinovat činnost učitelů na základní škole v oblasti ochrany obyvatelstva v souladu s rámcovými vzdělávacími plány.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.8.2025

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přijímačkám: Bc. Fyzioterapie 10. - 14. 6. 2024, ostatní programy talentová část a ústní pohovory 22. - 26. 4. 2024, písemná část termíny NSZ SCIO do 1. 5. 2024 včetně. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu na stránkách fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Telefon: 585 636 010
Web: www.ftk.upol.cz
E-mail: svatopluk.horak@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/