Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ (B0922A190003)

Vysoké školy>Univerzita Palackého v Olomouci>Fakulta tělesné kultury>Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ

Studijní program: Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ (B0922A190003)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , sport

Náplň programu/oboru:
Připravit pro společenskou praxi odborníky s rozvinutými občansko-sociálními kompetencemi a pedagogickou způsobilostí ve sféře speciální pedagogiky s profilací do poradenské činnosti a školní tělesné výchovy s možností přenosu i do sportu mládeže a dospělých se zdravotním postižením. Studium je součástí učitelského směru předstupněm pro studium speciálně pedagogických směrů v navazujícím magisterském studium, zejména pak aplikovaných pohybových aktivit, speciální pedagogiky zaměřené na vzdělávání, popřípadě speciální pedagogiky pro poradenské pracovníky se specializací aplikované pohybové aktivity. Vysokou profesní specializací je pak kombinace dvou základních pilířů studia oborového základu TV a sport a speciální pedagogika v průsečíku těchto dvou oblastí, tedy aplikovaných pohybových aktivit. Cílem studia je připravit odborníky, kteří naplňují profesní erudici z obou těchto tradičních oblastí, kterou jsou schopni uplatnit v poradenské, pedagogické, instruktorské i rehabilitačně-terapeutické rovině.Absolvent se stává vysokoškolsky vzdělaným fyzioterapeutem a odborným spolupracovníkem lékaře v oblasti léčebné rehabilitace.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Písemný test OSP NSZ SCIO, praktická zkouška z plavání, ústní pohovor. Podrobnosti a možnosti bonifikace https://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/bakalarske-studium/

Pozn. k přijímačkám: Bc. Fyzioterapie 10. - 14. 6. 2024, ostatní programy talentová část a ústní pohovory 22. - 26. 4. 2024, písemná část termíny NSZ SCIO do 1. 5. 2024 včetně. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu na stránkách fakulty

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Telefon: 585 636 010
Web: www.ftk.upol.cz
E-mail: svatopluk.horak@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/