Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku (B0114A280004)

Vysoká škola>Univerzita Palackého v Olomouci>Fakulta tělesné kultury>Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku

Studijní program: Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku (B0114A280004)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , sport

Náplň programu/oboru:
Cílem studia bakalářského studijního programu je připravit odborníky v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport; Kinantropologie a Učitelství, kteří budou disponovat pedagogickými, oborovými a didaktickými kompetencemi specifikovanými níže. Primárním cílem studia je, aby absolvent bakalářského studijního programu získal nezbytné kompetence, umožňují studium v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol, a stal se tak plně kvalifikovaným pro výkon učitelské profese. Studijní program v bakalářském studiu zajišťuje aspirantům komplexní přípravu teoretických základů v problematice tělesné výchovy v celém bio-psycho-sociálním kontextu v rámci holistického přístupu ke zdraví. Aktuální studijní plán je pak koncipován v souladu se všemi legislativními normami i s kurikulárními dokumenty pro vzdělávací systém v České republice, zejména s obsahovou náplní Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, verze 2016. Vysokou profesní specializací je pak kombinace dvou základních pilířů studia ? učitelství tělesné výchovy a speciální pedagogika v průsečíku těchto dvou oblastí, tedy aplikované tělesné výchovy a aplikovaných pohybových aktivit. Cílem studia je připravit odborníky, kteří naplňují profesní erudici s obou těchto tradičních oblastí, kterou jsou schopni uplatnit v poradenské, učitelské, jiné pedagogické, instruktorské i rehabilitačněterapeutické rovině.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.8.2025

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Písemný test OSP NSZ SCIO, praktická zkouška 4 sportovní disciplíny, ústní pohovor. Podrobnosti a možnosti bonifikace https://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/bakalarske-studium/

Pozn. k přijímačkám: Bc. Fyzioterapie 10. - 14. 6. 2024, ostatní programy talentová část a ústní pohovory 22. - 26. 4. 2024, písemná část termíny NSZ SCIO do 1. 5. 2024 včetně. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu na stránkách fakulty

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Telefon: 585 636 010
Web: www.ftk.upol.cz
E-mail: svatopluk.horak@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/.

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/