VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Všeobecné ošetřovatelství (B0913A360002)

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství (B0913A360002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: Lékařské

Náplň programu/oboru:
Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství vzdělává zdravotnické vysokoškolské profesionály pro oblast poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu ve zdravotnických zařízeních (dle Zákona č. 96/2004 Sb. a jeho novelizace, zákona č. 105/2011 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a navazujících vyhlášek č. 39/2005 Sb., 55/2011, Sb.). Absolventi jsou připraveni pro výkon ošetřovatelské profese (všeobecné sestry) v nemocniční, ambulantní a komunitní péči, ve státní, privátní a neziskové sféře, pro samostatné poskytování ošetřovatelské péče a na podílení se na preventivní, diagnostické, terapeutické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči a mohou pokračovat ve studiu v navazujících magisterských studijních programech. Studium probíhá v rámci kreditového systému (ECTS) a zahrnuje teoretickou výuku v oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování všeobecné ošetřovatelské péče, v ošetřovatelství a v klinických, v sociálních a dalších souvisejících oborech, a praktickou výuku v rozsahu požadovaném EU, je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou. Absolventi jsou schopni samostatně poskytovat individuální ošetřovatelskou péči a podporu jednotlivcům, rodinám a komunitám v souladu s prostředím, ve kterém žijí. Absolventi dokážou zhodnotit aktuální zdravotní stav a biopsychosociální potřeby člověka v různých věkových obdobích a životních situacích. Absolventi poskytují a zajišťují všestrannou ošetřovatelskou péči o potřeby člověka, které se týkají podpory, posílení a udržení zdraví, prevence vzniku onemocnění, prevence komplikací a péče o umírající. Absolventi jsou schopni samostatného klinického rozhodování v ošetřovatelské péči. Na základě svých vědomostí, dovedností, sociální zralosti jsou absolventi schopni přispívat k profesionalizaci ošetřovatelství, zvyšování prestiže a postavení všeobecné sestry ve společnosti. Jsou schopni aktivně participovat na výzkumu v oblasti ošetřovatelství. Orientují se v právním rámci zdravotní péče a organizace zdravotních a sociálních služeb. V rámci studijní programu je předepsáno 2332 hodin (49 týdnů) odborné praxe.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.8.2028


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 1.12.2023, 27.1.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 1. 12. 2023, 27. 1. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška má podobu písemného testu, který se skládá ze dvou částí: biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů. Každá část obsahuje 30 otázek *. Otázky testu jsou tvořeny typem, kdy jedna z nabídnutých odpovědí je správná. Za každou správnou odpověď obdrží uchazeč 1 bod. Za nesprávné odpovědi nebo nezodpovězené otázky se body neodečítají. Pro splnění požadavků přijímací zkoušky je třeba získat alespoň 25 bodů z 60 možných. Testy jsou hodnoceny anonymně. Počet dosažených bodů určuje pořadí uchazečů splňujících požadavky přijímací zkoušky. Umístění v rámci tohoto pořadí je dalším kritériem pro přijetí ke studiu v případě, že požadavky přijímací zkoušky splní více uchazečů, než kolik kapacita oboru umožňuje přijmout. Časový limit pro vypracování testu je 60 minut. * doplňující informace ke 2. části písemného testu (Výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů): 10 otázek z oblasti společenských věd (sociologie, psychologie), 10 otázek z oblasti přírodních věd (fyzika, chemie), 10 otázek prověřující obecné studijní předpoklady. Další informace (termíny, poplatky, náležitosti přihlášky, doporučená literatura): https://www.fzv.upol.cz/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni-bc-a-nmgr-studium/

Pozn. k přijímačkám: Bc. PS 8. 6., KS 9. 6., ZZ test fyzické zdatnosti 15. 6. 2023. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2020-2021/www_okruhy_PRZK_pro_cerven_2020_aktualizace.pdf

Pozn. k přihláškám: Bc. 15. 3. 2023. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Všeobecné ošetřovatelstvíFakulta zdravotnických vědUniverzita Palackého v OlomouciPorovnat

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Telefon: 585 632 855
Web: http://www.fzv.upol.cz/
E-mail: alena.cholinska@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok činí poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: https://www.fzv.upol.cz/studenti/pruvodcestudiem/stravovani-a-ubytovani/

Menza: https://www.fzv.upol.cz/studenti/pruvodcestudiem/stravovani-a-ubytovani/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit