Chirurgie (P0912D350024)

Studijní program: Chirurgie (P0912D350024)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: lékařské obory

Náplň programu/oboru:
Zahrnuje řadu chirurgických podoborů počínaje břišní chirurgií, traumatologií, hrudní chirurgií (mimo kardiochirurgie), cévní chirurgii, transplantologii, ortopedii a neurochirurgii. Kromě praktického nácviku v uvedených oblastech umožňuje seznámení se základní vědeckou propedeutikou a s chirurgií souvisejícími teoretickými obory (např. lékařská genetika, lékařská imunologie, lékařská mikrobiologie, patologická anatomie a soudní lékařství, fyziologie a patologická fyziologie, gynekologie, nefrologie, nukleární medicína atd.).

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Informace o doktorském studiu naleznete na stránkách fakultyhttp://www.lf.upol.cz/

Pozn. k přijímačkám: Mgr. 11. 6. 2024, navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studijní programy viz stránky fakulty

Pozn. k přihláškám: Mgr. 15. 3. 2024, navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studijní programy viz stránky fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Telefon: 585 632 011
Web: http://www.lf.upol.cz
E-mail: marta.zahradova@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20.000,- Kč za každých započatých 6 měsíců studia.https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/