Kardiologie (P0912D350140)

Studijní program: Kardiologie (P0912D350140)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: lékařské obory

Náplň programu/oboru:
Cílem doktorského studijního programu (DSP) v oboru Kardiologie je důkladné osvojení zásad vědeckovýzkumné práce s nabytím schopnosti samostatné tvůrčí práce, tj. vytyčení cíle a hypotézy řešeného problému, přípravy vlastních dat ke statistické analýze a kritické zhodnocení získaných poznatků ve světle současné úrovně vědeckého poznání. Přirozeným cílem DSP je i schopnost ústní a publikační prezentace dosažených výsledků na významných odborných fórech a v renomovaných periodicích včetně jejich uplatnění v klinické praxi. DSP Kardiologie navazuje na poznatky teoretických a preklinických disciplín vnitřního lékařství, klade důraz na rozvoj vědeckého myšlení a prohloubení teoretických znalostí i praktických dovedností studentů v oboru kardiologie a jejích tematických kruzích jako např. kardiovaskulární fyziologie, hemodynamika, poruchy srdečního rytmu, srdeční selhání, plicní hypertenze, ischemická choroba srdeční, hypertenze, kardiomyopatie, vzácná onemocnění s kardiovaskulárním postižením a kardiovaskulární genetika.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.2.2032

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Informace o doktorském studiu naleznete na stránkách fakultyhttp://www.lf.upol.cz/

Pozn. k přijímačkám: Mgr. 11. 6. 2024, navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studijní programy viz stránky fakulty

Pozn. k přihláškám: Mgr. 15. 3. 2024, navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studijní programy viz stránky fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Telefon: 585 632 011
Web: http://www.lf.upol.cz
E-mail: marta.zahradova@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20.000,- Kč za každých započatých 6 měsíců studia.https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/