Immunopharmacoterapy (P0988D080002)

Studijní program: Immunopharmacoterapy (P0988D080002)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: farmacie

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je připravit absolventy teoreticky a experimentálně tak, aby se mohli uplatnit při koordinaci, návrhu, testování a ověřování preventivních a terapeutických přístupů k medicínským problémům, v jejichž etiologii nebo symptomatologii sehrává významnou roli imunitní systém jedince. Obor syntetizuje poznatky základní, laboratorní a klinické imunologie, molekulární biologie, nanotechnologie, biochemie a farmakologie potřebné pro konstrukci efektivních imunoterapeutik, imunodiagnostik a teranostik složených z imunologicky aktivních molekul (směrovací protilátky a ligandy, rekombinantní vakcinační antigeny, DNA vakcíny, molekulární adjuvans, cytokiny, antisense oligonukleotidy DNA a RNA a další jako například antivirotika) a vhodného dopravního systému (nanoliposomy, nanoemulze a lipidní nanočástice, polymerní nanočástice, dendrimery, nanobubliny, nanokrystaly).

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.9.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Informace o doktorském studiu naleznete na stránkách fakultyhttp://www.lf.upol.cz/

Pozn. k přijímačkám: Mgr. 11. 6. 2024, navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studijní programy viz stránky fakulty

Pozn. k přihláškám: Mgr. 15. 3. 2024, navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studijní programy viz stránky fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Telefon: 585 632 011
Web: http://www.lf.upol.cz
E-mail: marta.zahradova@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20.000,- Kč za každých započatých 6 měsíců studia.https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/