Zubní lékařství (M0911A350005)

Studijní program: Zubní lékařství (M0911A350005)

Typ studia: Magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 5

Zaměření: lékařské obory

Náplň programu/oboru:
Studium je rozděleno do 10 semestrů a obsahuje 3 základní skupiny předmětů a témat: Základní předměty (chemie, fyzika, biologie), lékařsko-biologické předměty a předměty všeobecného lékařství (anatomie, histologie včetně cytologie, embryologie, fyziologie, biochemie, patologická anatomie, patologická fyziologie, farmakologie, mikrobiologie, hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, radiologie, fyzioterapie, všeobecná chirurgie, interna včetně pediatrie, otorinolaryngologie, dermatovenerologie, neurologie, psychiatrie a psychologie, první pomoc), předměty a témata přímo související se zubním lékařstvím (preventivní zubní lékařství, konzervační zubní lékařství, protetika, protetická technologie, anestezie a sedace v zubním lékařství, orální chirurgie, orální patologie, preklinické zubní lékařství, dětské zubní lékařství, endodoncie, ortodoncie, parodontologie a onemocnění ústní sliznice, dentální radiologie, gnatologie, profesní organizace, etika a legislativa, sociální aspekty zubního lékařství). Ve studiu jsou obsaženy čtyři souvislé praxe v ordinaci praktického zubního lékaře. Studium Zubního lékařství je ukončeno státní rigorózní zkouškou, která má tři segmenty: 1. Orální chirurgii, 2. Konzervační zubní lékařství, dětské zubní lékařství a parodontologii včetně onemocnění ústní sliznice, 3. Protetiku a ortodoncii. Po absolvování magisterského studijního programu Zubní lékařství je absolvent připraven prakticky i teoreticky k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře, k zahájení přípravy pro získání odborných osvědčení pro jednotlivé odbornosti praktického zubního lékařství, připraven na zahájení specializační přípravy pro obor ortodoncie a obor klinická stomatologie, připraven k činnostem na fakultních klinikách zubního lékařství, a to i v rámci postgraduální vědecké přípravy.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Termíny přijímaček: 11.6.2024

Obsah přijímaček:
Písemný test z fyziky, chemie a biologie v roz­sahu gymnaziálního učiva obsahuje 20 otázek za každý předmět. V každé otázce bude pouze jedna správná odpověď. Jednotlivé otázky jsou hodnoceny 1, 2 nebo 0 body. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkové bodové hodnocení testu je v rozsahu minimální hodnoty 10 bodů a maximální hodnoty 25 bodů na každém testu (fyzika, chemie, biologie). Samostatně hodnocené části se sčítají. Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů v rámci daného programu. Hodnocení testů je prováděno anonymně. Časový limit pro vypracování testu je 1 hodina. Písemná přijímací zkouška je identická pro oba studijní programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní programy vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou. Podrobnosti https://www.lf.upol.cz/studujte-u-nas/#c5558

Pozn. k přijímačkám: Mgr. 11. 6. 2024, navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studijní programy viz stránky fakulty

Ukázka přijímacích testů: https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Okruhy_otazek_k_PZ_01.doc

Pozn. k přihláškám: Mgr. 15. 3. 2024, navazující magisterské, doktorské a cizojazyčné studijní programy viz stránky fakulty

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Telefon: 585 632 011
Web: http://www.lf.upol.cz
E-mail: marta.zahradova@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20.000,- Kč za každých započatých 6 měsíců studia.https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/