Předškolní pedagogika (N0111A190007)

Studijní program: Předškolní pedagogika (N0111A190007)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika

Náplň programu/oboru:
Navazující Mgr. studijní obor Předškolní pedagogika je určený absolventům oboru Učitelství pro MŠ (Bc.) a oboru Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy (Bc.). Studium je zaměřené na další rozvoj profesních kompetencí předškolního pedagoga potřebných pro pedagogickou práci a řízení v podmínkách běžné mateřské školy a mateřské školy se zaměřením na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Studium vytváří podmínky pro absolventy pokračovat v doktorském studiu. Reaguje tak na potřeby vědy vytvářet platformu pro výzkum v oblasti předškolní pedagogiky jako vědního oboru. Absolvent je vybavený odbornými znalostmi nezbytnými pro zajištění poradenského servisu pro rodiče. Ve spolupráci s odborníky je schopen na základě osvojených odborných znalostí vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání a rozvoj dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a to v souladu s požadavky pro speciální a integrované vzdělávání dětí předškolního věku. Disponuje vědomostmi nezbytnými pro řízení, vedení a podporu odborného růstu pracovního týmu školy.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 20.9.2024

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. testy NSZ SCIO OSP/AJ v termínech prosinec 2023 - 1. 5. 2024 (při splnění podmínek možnost vykonání testu v termínu 1. 5. 2024 s 50 % slevou), talentové zkoušky 27. 5. - 2. 6. 2024 HKSZNV, VTSZNV, písemné a ústní zkoušky 22. 4. - 14. 6. 2024. Navazující magisterské a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 15. března 2024. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Telefon: 585 635 010
Web: http://www.pdf.upol.cz/
E-mail: libuse.lysakova@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/