Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (B0114A300032)

Vysoké školy>Univerzita Palackého v Olomouci>Pedagogická fakulta>Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (B0114A300032)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , IT

Náplň programu/oboru:
Maior, minor. Studijní program se zaměřuje především na odbornou (oborovou) přípravu, která poskytne absolventům potřebný odborný základ, který bude množné transformovat do podoby učiva v podmínkách základních škol, dále pak na oblast oborově didaktickou, oblast pedagogicko-psychologického základu a oblast reflektovaných praxí. Reaguje tak především na požadavky praxe, kdy vzniká potřeba připravovat učitele a oborníky v oblasti informačních technologií, kteří dokáží na vzdělávacích institucích a zajišťovat odbornou výuku a také systémovou či odbornou podporu pedagogům v oblasti využití informačních technologií ve vzdělávání a také v oblasti provozu Školního informačního systému. Program lze volně sdružovat se všemi programy v nabíce sdruženého studia. Profil absolventa studijního programu je určen obsahovou stránkou jeho vysokoškolské přípravy v bakalářském studijním programu a je tedy koncipován tak, aby absolvent mohl úspěšně pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 1.10.2026

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Pro přijetí do tohoto studijního programu bude fakulta vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio, s.r.o., konkrétně Testu obecných studijních předpokladů (OSP). Akceptované termíny prosinec 2023 - 1. 5. 2024. Podrobnosti https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni-bakalarske-a-magisterske-studijni-programy/

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. testy NSZ SCIO OSP/AJ v termínech prosinec 2023 - 1. 5. 2024 (při splnění podmínek možnost vykonání testu v termínu 1. 5. 2024 s 50 % slevou), talentové zkoušky 27. 5. - 2. 6. 2024 HKSZNV, VTSZNV, písemné a ústní zkoušky 22. 4. - 14. 6. 2024. Navazující magisterské a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 15. března 2024. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Telefon: 585 635 010
Web: http://www.pdf.upol.cz/
E-mail: libuse.lysakova@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/