VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika (M0113A300003)

Studijní program: Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika (M0113A300003)

Typ studia: Magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 5

Zaměření: Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Studium je koncipováno jako učitelské jednostupňové se zaměřením na speciální pedagogiku a pedagogiku mladšího školního věku. Absolvent získává studiem pedagogických, psychologických a jiných společenskovědních disciplín pedagogické kompetence a je soustavně připravován na práci plně kvalifikovaného učitele a speciálního pedagoga. V rámci širokého interdisciplinárního přístupu v průběhu studia jsou jeho absolventi vedeni k samostatné a tvůrčí práci při řešení odborných teoretických a praktických problémů klientely. Absolvent je připraven pro výkon následujících profesí: - speciální pedagog - učitel na 1. stupni základní školy, - speciální pedagog - učitel na 1. stupni základní školy při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vzděláváni v režimu individuální nebo skupinové integrace, - speciální pedagog - učitel přípravné třídy základní školy, - speciální pedagog - učitel v základních školách s upraveným vzdělávacím programem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v 1. - 5. ročníku (např. základní školy logopedické, základní školy pro sluchově postižené, základní školy pro tělesně postižené, základní školy pro zrakově postižené, základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování), - speciální pedagog - učitel v základní škole se vzdělávacím programem školy praktické, speciální, v rehabilitačních třídách, - speciální pedagog - učitel v přípravném stupni základní školy speciální, - absolvent bude schopen poskytovat poradenské služby v rozsahu vyplývajícím z jeho učitelské pozice a v souladu s § 18 Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění získá kvalifikaci pro poradenskou práci na pozici speciálního pedagoga ve školských poradenských zařízeních typu speciálněpedagogických center, pedagogicko-psychologických poraden.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 20.9.2024


Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 2. 12. 2022, 14. 1. 2023 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Termíny přijímaček: 3.6.2023

Obsah přijímaček:
Test studijních předpokladů (TSP). Ústní pohovor (UFL) s cílem posoudit komunikační schopnost uchazeče, posoudit zejm. výslovnost, prozodii, používání spisovného českého jazyka během promluvy. Očekávána je komunikační schopnost bez známek narušení. Obsahem pohovoru bude interpretace (do 3 minut) krátkého odborného textu z oblasti speciální pedagogiky. Posouzení aktuální úrovně jazykové kompetence v anglickém jazyce písemnou formou (doplňování vět) do 2 minut. Uchazeč by měl mít předpoklady pro studium výtvarné a hudební výchovy, dále by měl disponovat plaveckými dovednostmi a být tělesně zdatný pro studium tělesné výchovy. Uchazečům doporučujeme mít v anglickém jazyce vstupní jazykovou úroveň B1. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni-bakalarske-a-magisterske-studijni-programy/

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. talentové zkoušky 27. - 28. 5. 2023 HKSZNV, VTSZNV, písemné a ústní zkoušky 3. - 11. 6. 2023. Navazující magisterské a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 15. března 2023. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠKontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Telefon: 585 635 010
Web: http://www.pdf.upol.cz/
E-mail: libuse.lysakova@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit