Učitelství pro mateřské školy a Speciální pedagogika (B0112A300003)

Vysoká škola>Univerzita Palackého v Olomouci>Pedagogická fakulta>Učitelství pro mateřské školy a Speciální pedagogika

Studijní program: Učitelství pro mateřské školy a Speciální pedagogika (B0112A300003)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika

Náplň programu/oboru:
Studium je zaměřeno na přípravu odborníků předškolního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolvent je kvalifikovaný a odborně vzdělaný speciálněpedagogický pracovník, který se uplatní i jako řídící pracovník na úrovni středního managementu. Na základě získaných odborných znalostí dokáže zajistit odpovídající podmínky pro vzdělávání a rozvoj dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Získá způsobilost samostatně vykonávat praktické činnosti speciálního pedagoga zaměřené na práci s dětmi předškolního věku, práci s rodinou, výchovně poradenskou činnost v rámci komplexní péče o děti předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami a kompetence logopedického asistenta. Kvalifikačně je absolvent připravený k výkonu následujících profesí: " pedagoga v předškolním zařízení, ve speciálním předškolním zařízení, ve třídách pro děti se speciálními potřebami při předškolním zařízení, " logopedického asistenta ve školských a zdravotnických zařízeních určených k edukaci jedinců se zdravotním postižením, " speciálněpedagogického asistenta ve třídách zajišťujících integrované vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, " odborného pracovníka nadací a občanských sdružení působících v zájmu osob se zdravotním postižením, " pracovníka zařízení sociální péče poskytující péči dětem předškolního věku podle § 110 odst.4b zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Absolvent může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu Předškolní pedagogika.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 20.9.2024

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 29. 11. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Pro přijetí do tohoto studijního programu bude fakulta vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio, s.r.o., konkrétně Testu obecných studijních předpokladů (OSP). Akceptované termíny prosinec 2023 - 1. 5. 2024. Podrobnosti https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni-bakalarske-a-magisterske-studijni-programy/

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. testy NSZ SCIO OSP/AJ v termínech prosinec 2023 - 1. 5. 2024 (při splnění podmínek možnost vykonání testu v termínu 1. 5. 2024 s 50 % slevou), talentové zkoušky 27. 5. - 2. 6. 2024 HKSZNV, VTSZNV, písemné a ústní zkoušky 22. 4. - 14. 6. 2024. Navazující magisterské a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 15. března 2024. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Telefon: 585 635 010
Web: http://www.pdf.upol.cz/
E-mail: libuse.lysakova@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/