VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol (N0114A300026)

Studijní program: Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol (N0114A300026)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: Pedagogické

Náplň programu/oboru:
Maior, minor. V rámci studia jsou převážně formou prakticky založených aktivit prohlubovány odborné znalosti a vytvářeny didaktické dovednosti tak, aby byl absolvent schopen připravit a realizovat moderní a pro žáky poutavou výuku. Studentky a studenty čeká spousta praxe, kde si naživo vyzkouší výuku, budou aplikovat osvojené poznatky a postupně se z nich stanou profesionálové! Prakticky se tak naučí, jak druhým lidem předávat nejnovější poznatky ze světa techniky, řemesel a moderních technologií, jako je robotika, laserové technologie, tzv. internet věcí a 3D tisk, a taktéž z oblastí jako je příprava pokrmů, pěstitelství, chovatelství, finanční gramotnost, provoz a údržba domácnosti a výchova k volbě povolání a podnikavosti. Vytvořená báze osvojených znalostí a dovedností získaných díky rozsáhlé síti fakultních (cvičných) škol a praktickým činnostem v moderně vybavených dílnách, laboratořích a odborných učebnách otevírá studentům cestu k širokému pracovnímu uplatnění ve školství, science centrech, příp. i firemní sféře. Program lze volně kombinovat se všemi programy v nabídce sdruženého studia. Profil absolventa Absolvent programu Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ (major) bude: - schopen vyučovat předmět technika na základních školách, vč. dalších prakticko-činnostně zaměřených předmětů, a technické předměty na SŠ, - znát didaktické zásady konstruování robotů a umět realizovat výuku robotiky, vč. programování robotů, - umět rozvíjet technickou tvořivost, technické myšlení a technickou gramotnost, - znát podstatu fungování digitálních/počítačových technologií a bude jim rozumět na uživatelské i tvůrčí bázi, - umět k výukovým účelům využívat 3D tiskárny, lasery, počítačem ovládané frézky, - schopen navrhovat technická řešení praktických problémů včetně konstrukční a testovací fáze, - umět kreativně pracovat s různými technickými materiály (dřevo, plast, kov, chytré materiály, elektrotechnické a elektronické prvky…), - schopen realizovat výuku zaměřenou na přípravou pokrmů, pěstitelství, chovatelství, finanční gramotnost, provoz a údržbou domácnosti a výchovou k volbě povolání a podnikavosti. Dovednosti budou na prvním místě Studentkám a studentům budou předány i obecně platné poznatky, aby je mohli využít na co nejrozsáhlejším spektru vzdělávacích situací, se kterými se budou v praxi potkávat. To by ale bylo málo. Základem bude trénink dovedností, aby byli těmi nejlepšími učiteli, na které budou žáci vzpomínat ještě po létech. Široké pracovní uplatnění Absolvent bude vybaven kompetencemi potřebnými především pro vykonávání profese učitele techniky a praktických činností na základních školách (technická výchova, pracovní vyučování, technická praktika, digitální technologie, robotika, pěstitelství, chovatelství, vaření, ekonomika domácnosti/finanční gramotnost, výchova k podnikání, výchova k volbě povolání atp.) a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Jde tedy o všechny předměty zahrnuté pod oblast Člověk a svět práce. Bude ale něco víc, získá kvalifikaci pro realizaci výuky na středních školách a bude oprávněn vyučovat technické odborné i všeobecné předměty na středních školách (strojírenství, robotika, automatizace, 3D modelování, elektrotechnika, elektronika, technická grafika, konstruování atp.). Možnost učit na středních školách z celé ČR nabízí pouze Olomouc. Uplatnění absolventi naleznou i ve veřejné správě (zejm. na školských odborech), lze pracovat jako školní inspektor na České školní inspekci nebo provozovat vlastní firmu zaměřenou na vzdělávání. V tom případě mohou jít do některé z firem nebo začít podnikat – např. Mistr a žák, Geniator, HobbyLab, Kutil junior, DEPO2015. Uvedené vzdělání dává též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času a realizaci popularizačních aktivit, zejména při „science“ centrech, dílnách pro veřejnost a muzeích techniky – např. Pevnost poznání, iQLANDIA, Svět Techniky Ostrava, Techmania Science Center, VIDA, FabLab, TechnoLab nebo přímo u světoznámého výrobce 3D tiskáren Josefa Průši v PrusaLabu. Absolventi mohou též pracovat jako autoři pokročilejších popularizačních textů a metodických materiálů. Mohou tvořit učebnice, podle kterých se bude učit ve školách. Lze toho dělat opravdu hodně! Reflektovaná praxe je samozřejmostí Koncepce studijního programu reaguje především na požadavky praxe, kdy vzniká potřeba připravovat učitele techniky a praktických činností, kteří na základních nebo středních školách dokáží realizovat kvalitní výuku založenou na zážitkovém a aktivním učení. Program je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023 a Inovační strategie České republiky 2019–2030. Oborová prostupnost Studium je určeno pro absolventy bakalářských studijních programů Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání, Technická výchova, Informační výchova, Informační a komunikační technologie, Učitelství profesních předmětů a praktické přípravy (na jiných školách mohou být užity i jiné názvy programů, a proto bude vždy v souvislosti s přijetím uchazeče přihlíženo k obsahu a skladbě jednotlivých předmětů absolvovaného studia). V případě volby dvojkombinace programů Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň ZŠ (maior) a Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (minor) se otevírá cesta ke studiu i absolventům bakalářských oborů zaměřených na strojírenství, elektrotechniku, stavitelství, dopravní techniku, informační a komunikační technologie atp. realizovaných na technických vysokých školách nebo přírodovědeckých fakultách. Splnění kvalifikačních předpokladů pro studium bude posouzeno na základě doložení přehledu absolvovaných předmětů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 1.12.2023, 27.1.2024

Den otevřených dveří, poznámka: 1. 12. 2023, 27. 1. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Obsah přijímaček:
Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. testy NSZ SCIO OSP/AJ v termínech prosinec 2023 - 1. 5. 2024 (při splnění podmínek možnost vykonání testu v termínu 1. 5. 2024 s 50 % slevou), talentové zkoušky 27. 5. - 2. 6. 2024 HKSZNV, VTSZNV, písemné a ústní zkoušky 22. 4. - 14. 6. 2024. Navazující magisterské a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 15. března 2024. Navazující magisterské, cizojazyčné a doktorské studium informace na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ



Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Telefon: 585 635 010
Web: http://www.pdf.upol.cz/
E-mail: libuse.lysakova@upol.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/ubytovani/

Menza: http://www.upol.cz/skupiny/studentum/stravovani/


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit