Aplikovaná chemie (B0531A130030)

Studijní program: Aplikovaná chemie (B0531A130030)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: chemie, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Program Aplikovaná chemie je určen pro studenty, kteří mají zájem o širší orientaci v problematice uplatnění chemie jak ve výzkumné, tak i průmyslové praxi. Studenti získávají v rámci programu základní náhled na širokou problematiku výzkumné a průmyslové praxe v chemii s důrazem na dobrou prezentaci problematiky chemie v uvedených oblastech jak v českém, tak i anglickém jazyce.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 1. 12. 2023, 27. 1. 2024 https://www.univerzitnimesto.cz/dod

Termíny přijímaček: 3.6.2024

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška z chemie v rozsahu znalostí odpovídajících výuce na gymnáziu. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 14. 6. 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 15.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. do 15. března 2024. Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 585 634 010
Web: http://www.prf.upol.cz/
E-mail: jiri.mazal@upol.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/

Koleje: https://skm.upol.cz/

Menza: https://skm.upol.cz/