Automatické řízení a informatika v Průmyslu 4.0 (N0714A150006)

Vysoká škola>Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně>Fakulta aplikované informatiky>Automatické řízení a informatika v Průmyslu 4.0

Studijní program: Automatické řízení a informatika v Průmyslu 4.0 (N0714A150006)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: IT, ostatní technické

Náplň programu/oboru:
Při studiu tohoto magisterského oboru si nejen rozšíříte své teoretické znalosti, ale získáte rovněž praktické dovednosti při práci s různými typy výpočetní techniky, a to jak pro účely automatického řízení technologických procesů, tak pro účely zpracování agend a databází v síťovém prostředí. Stanete se schopnými odborníky, kteří si poradí s programováním i systémovou prací s výpočetní technikou. Můžete se také zapojit do projektů řízení a managementu výrobních a obchodních organizací.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 26.10.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 10. 2. 2024 https://www.utb.cz/dod/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. SWI NSZ SCIO MAT 3. 2. - 1. 5. 2024 včetně, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Telefon: 576 035 052
Web: http://www.fai.utb.cz/
E-mail: studium@fai.utb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se stanovuje za každých dalších započatých šest měsíců studia (dále jen „ šestiměsíční období“). Výše poplatku činí: a) trojnásobek základu pro každé šestiměsíční období v prvním roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny, b) šestinásobek základu pro každé šestiměsíční období v druhém a každém dalším roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny. Podrobnosti https://www.utb.cz/univerzita/uredni-deska/

Koleje: www.kmz.utb.cz

Menza: www.kmz.utb.cz