Marketingová komunikace (N0414P180005)

Studijní program: Marketingová komunikace (N0414P180005)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Náplň programu/oboru:
Absolvent oboru Marketingové komunikace bude schopen jasně formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory, vyjadřovat se kultivovaně s širokým rozhledem v písemném i ústním projevu, argumentačně obhájit svůj názor a vystupovat na veřejnosti. Dále bude schopen samostatného tvořivého myšlení, analytického přístupu k řešení problémů, práce v týmu a současně vedení týmu a jeho motivace. Získá široké znalosti v oblasti sociální a ekonomické reality a schopnost využití těchto znalostí v teorii a praxi marketingových komunikací. Získá detailní znalosti a dovednosti nezbytné pro efektivní formy propagace výrobků a služeb, jejich distribuce, umísťování na trhu, propagace institucí a organizací neziskového sektoru. Bude schopen tvořivým způsobem budovat pozitivní image firem a organizací, posilovat důvěryhodnost a zvládnout případné krizové situace. Prohloubí své dovednosti a schopnosti analýzy, vyhodnocení, interpretace a využívání získaných dat z trhu pro řídící práci a kompetentní rozhodování. Bude schopen plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat projekty v oblasti marketingových komunikací v souvislosti se strategickým rozvojem organizace. Osvojí si dovednosti a schopnosti obsahové analýzy komerčních a nekomerčních komunikátů včetně vyhodnocení a zpracování závěrů pro mediální a komunikační praxi. Absolvent studijního oboru Marketingové komunikace bude vybaven takovými kompetencemi z oblasti marketingových komunikací, aby byl připraven vykonávat funkce v marketingových odděleních firem, komunikačních agenturách, v rozpočtových a příspěvkových organizacích.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 25.11.2025

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 10. 2. 2024 https://fmk.utb.cz/dod/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na webových stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. Multimédia, Design 1. kolo talentová zkouška 8. - 12. 1. 2024, 2. kolo 15. - 19. 1. 2024, Animovaná tvorba 1. kolo talentová zkouška 5. 1. 2024, 2. kolo 22. , Teorie a praxe audiovizuální tvorby 1. kolo talentová zkouška 8. 1. 2024, 2. kolo 17. - 19. 1. 2024, Kreativní odvětví a digitální kultura 1. kolo talentová zkouška 8. 1. 2024, 2. kolo 22. - 24. 1. 2024, Marketingová komunikace červen 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na webových stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. Multimédia, Design, Animovaná tvorba, Teorie a praxe audiovizuální tvorby, Kreativní odvětví a digitální kultura do 30. 11. 2023, Marketingová komunikace 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na webových stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

vysokeskoly.com doporučují pro přípravuNahoru

Kurzy:

Učebnice:

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Telefon: 576 034 214, 576 034 208
Web: fmk.utb.cz
E-mail: studium@fmk.utb.cz

ŠkolnéNahoru

Koleje: https://kmz.utb.cz/

Menza: https://kmz.utb.cz/