Teorie a praxe audiovizuální tvorby - 6 specializací (B0211P310005)

Vysoké školy>Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně>Fakulta multimediálních komunikací>Teorie a praxe audiovizuální tvorby - 6 specializací

Studijní program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby (B0211P310005)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: umělecké obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba, Produkce. Specializace Kamera Hlavní důraz při studiu této specializace je kladen především na zvládnutí nových digitálních možností snímání a postprodukčního zpracování obrazu, předpokládá se také osvojení si klasických animačních technologií, jakými jsou kreslený nebo loutkový film. Absolvent získá teoretické vědomosti i praktické schopnosti a dovednosti samostatně pracovat nebo spolupracovat na filmových nebo televizních projektech. Specializace Režie a scenáristika Cílem studia režie a scenáristiky je neustálé prohlubování oborových znalostí a dovedností. Výuka je zaměřena v první fázi zejména na řemeslné a tvůrčí aspekty, v dalších fázích pak přistupují hlediska psychologická a filozofická, estetická i etická, která jsou nedílnou součástí této práce. Zaměření na scenáristiku zahrnuje semináře a cvičení, které podněcují tvůrčí myšlení a upevňují řemeslné schopnosti nezbytné při psaní scénářů. Zaměření režie vychází z teoretických základů, které připravují studenta k tomu, aby byl schopen kreativně přistoupit k vlastnímu tvůrčímu audiovizuálnímu výstupu a rozvinout při jeho tvorbě nejen praktickou odbornou stránku věci, ale i fantazii a tvořivost spolu se sebereflexí a osobitým viděním. Praktická cvičení vedou studenty ke schopnosti zpracovat látku, vést filmový či televizní štáb, ale zejména používat řemeslo jako nutnou podmínku možnosti tvůrčího předání lidských a uměleckých postojů divákovi. Specializace Střihová skladba Výuka oboru/specializace se soustředí na řemeslné a tvůrčí aspekty střihové skladby, na její dramaturgii i na psychologická hlediska, která jsou nedílnou součástí práce střihače. Studenti získávají profesní vědomosti v oblasti dokumentárního filmu, hrané a reklamní tvorby ve filmové i v televizní tvorbě. Jsou připravení vést vlastní audiovizuální společnost. Specializace Zvuková skladba Výuka oboru/specializace se soustředí na výchovu odborníků vytvářejících audiovizuální díla především pro filmovou a televizní tvorbu, ale i pro ostatní oblasti zvukové tvorby (rozhlas, divadlo, hudební studia). Studenti se seznamují také se specifiky hrané, dokumentární a reklamní tvorby. Specializace Vizuální efekty: Vizuální efekty se zaměřují na teorii a praxi při vytváření filmových triků. Student získá teoretické základy a povědomí o historii triku a bude se rozvíjet v praktických cvičeních na jejich realizaci. Studium zahrnuje technologie jako stoptrik, matte painting, 3D kompozice, compositiong, stereoskopie, digitální workflow, color grading a další. Student by měl po ukončení studia zvládnout realizovat a navrhnout filmový trik. Specializace Produkce:Studenti oboru rozvíjejí své znalosti a dovednosti v souvislosti s přípravou, realizací a dokončením AVD od sestavení štábu, plánování kalkulace pro jednotlivé žánry, přes samotné natáčení, postprodukci až po konečnou distribuci. Absolventi se uplatní v televizi, produkčních či reklamních společnostech, při organizaci koncertů, přehlídek, festivalů a dalších akcí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.2.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 10. 2. 2024 https://fmk.utb.cz/dod/

Obsah přijímaček:
1. kolo doručení domácích prací, 2. kolo písemná, tvůrčí a ústní zkouška. Podrobnosti na https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/smernice-k-prijimacimu-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. Multimédia, Design 1. kolo talentová zkouška 8. - 12. 1. 2024, 2. kolo 15. - 19. 1. 2024, Animovaná tvorba 1. kolo talentová zkouška 5. 1. 2024, 2. kolo 22. , Teorie a praxe audiovizuální tvorby 1. kolo talentová zkouška 8. 1. 2024, 2. kolo 17. - 19. 1. 2024, Kreativní odvětví a digitální kultura 1. kolo talentová zkouška 8. 1. 2024, 2. kolo 22. - 24. 1. 2024, Marketingová komunikace červen 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na webových stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/

Pozn. k přihláškám: Bc. Multimédia, Design, Animovaná tvorba, Teorie a praxe audiovizuální tvorby, Kreativní odvětví a digitální kultura do 30. 11. 2023, Marketingová komunikace 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na webových stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Telefon: 576 034 214, 576 034 208
Web: fmk.utb.cz
E-mail: studium@fmk.utb.cz

ŠkolnéNahoru

Koleje: https://kmz.utb.cz/

Menza: https://kmz.utb.cz/