VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Multimédia a design (8206V102)

Studijní program: Výtvarná umění (P8206)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: Umělecké

Náplň programu/oboru:
Obor je orientován na tvůrčí disciplíny užitého výtvarného umění se zaměřením na média a reklamu. Je pojímán jako interdisciplinární studium s úzkou spoluprací jednotlivých ateliérů. Absolventi se uplatní jako tvůrci v oblasti užitého umění, v reklamních a multimediálních agenturách, v reklamních a propagačních odděleních obchodních i výrobních organizací, v oblasti užité grafiky, animované a filmové tvorby, v oblasti veletrhů a výstav, v oblasti designu obalů a výrobků. Ateliér Design obuvi Studium je zaměřeno na získání znalostí a výtvarného rozhledu v oboru, na tvůrčí postupy při navrhování, na úzkou spolupráci s výrobou a na profesionální kompletaci díla. Základní a nedílnou součástí výuky jsou jednotlivé tvůrčí projekty. Absolvent je schopen samostatné tvůrčí práce při navrhování obuvi a galanterie. Orientuje se v současných obuvnických technologiích a materiálech. Uplatnění najde jak v inovačních týmech, tak i jako samostatný designér v oblasti designu obuvi, galanterie a drobných módních doplňků. Ateliér Design oděvu Cílem studia je vychovat absolventa, který bude schopen profesio­nálně řešit úkoly oděvního designéra v oblasti oděvního průmyslu, autorského oděvu a oděvu spojeného s reklamou. Absolvent bude schopen reagovat na potřeby trhu, který si žádá kompletní služby od návrhu po realizaci. Kromě odborné práce designéra bude ovládat i část marketingovou a produkční. Velký důraz je kladen na rozvoj konceptuální tvořivosti a originality. Semestrální témata jsou flexibilní, zaměřená tak, aby studenti komplexně rozvíjeli svoji kreativitu a plně využívají potenciál oborové i multioborové spolupráce. Důležitou součástí studia je také prezentace tvorby. Ateliér Design skla Výuka je zaměřena na přípravu tvůrčích osobností v oblasti designu skla a volného umění. Je směrována rovněž na schopnost koordinovat a využívat příbuzné disciplíny užitého umění v komplexním prostorovém ztvárnění. Během studia získá posluchač celkový přehled o problematice sklářské tvorby, sklářského designu a současného umění, formou zadávání konkrétních specificky zaměřených projektů. Důraz je kladen na individualitu studenta a originalitu řešení, které je schopné obstát v reálném tvůrčím prostředí. Během své práce se student seznámí s postupy při práci s materiálem (sklo), získá znalosti nutné pro zpracování výtvarného návrhu i výrobní dokumentace. Absolvent bude schopen tento materiál progresivním způsobem využívat v kontextu současného umění, ale i designu. Ateliér Digitální design Výuka je zaměřena na design digitálních médií, především tzv. UI, UX a interaction design – navrhování uživatelských rozhraní, www stránek a mobilních aplikací. Zabývá se však i multimédii, motion graphics a grafickým designem s využitím nejsoučasnějších technologií. Cílem výuky je vybavit studenty profesními znalostmi a všestrannými praktickými dovednostmi, nutnými pro prosazení v globální konkurenci. Absolventi jsou připraveni najít uplatnění v rámci vlastní praxe nebo v kreativním týmu studia, agentury. Ateliér Grafický design Obsahem studia je seznámení se s celou šíří spektra grafického desig­nu: písmo a typografie, corporate design, logotyp, značka, architek­tura knihy, plakát, billboard, design manuál, grafické návrhy webo­vých stránek. Absolventi mají předpoklady pro samostatnou tvůrčí práci v oblasti grafického designu a pro profesní komunikaci. Jsou schopni reagovat a orientovat se v multikulturním a multijazykovém prostředí a profesionálně pracovat s informačními technologiemi. Ateliér Produktový design Výuka je zaměřena na praktické řešení problematiky 3D designu v profesně orientovaném studiu v oblasti prostorových aplikací, zejména v oblasti reklamní tvorby. Studium spojuje vizuální část nejen reklamní tvorby především v její prostorové podobě (POS/POP materiály, billboardy, obalový design, prostorové poutače, výstavní a veletržní expozice, branding interiérů apod.), ale i design výrobků spotřebního charakteru. Nedílnou součástí studia je výuka základů grafického designu. Cílem studia je vychovat absolventa vybaveného dostatečnými profesními znalostmi a praktickými dovednostmi, který bude připraven pracovat v design studiích, marketingových útvarech firem, komunikačních agenturách atd. Ateliér Prostorová tvorba Studium se zaměřuje na znalosti problematiky prostorové tvorby, vnímání prostoru z hlediska jeho skladebnosti a aplikace ve výstavnictví, scénografii, interiérové a nábytkové tvorbě, navrhování drobné architektury a vybavení veřejného prostoru. Základem oboru je znalost principů z oboru architektury a designu, které vytvářejí základ pro řešení vnitřních a vnějších prostorů. Absolventi najdou uplatnění v oblasti interiérové a architektonické tvorby, při scénických úpravách prostoru, v reklamních a designerských studiích, popř. ve studiích zabývajících se nábytkem a užitným i výtvarným vybavením prostoru v interiéru i v exteriéru. Ateliér Průmyslový designStudium připravuje absolventa schopného tvůrčím způsobem řešit úkoly v oblasti průmyslového designu, tedy navrhovat taková řešení průmyslových výrobků, která budou syntézou výtvarného přístupu s požadavky funkčními, ergonomickými a výrobními. Absolvent najde uplatnění v designérských střediscích výrobních podniků, v kreativních odděleních komunikačních agentur apod. Ateliér Reklamní fotografie Výuka je prakticky i teoreticky programově vedena k přípravě samostatně tvořících profesi­onálních fotografů. Obsahem výuky je zvládnutí černo­bílé i barevné fotografie jak v běžně dostupných klasických materiálech, procesem negativ/poziti­v, fotografie na inverzní materiály, tak i snímaní a zpracování digitálního záznamu fotografie. Student se postupně seznamuje s běžnými fotografickými žánry. Fotografie drobného předmětu, fotografická reportáž, dokument, inscenovaná foto­grafie, fotografie architektury, krajiny, portrétu, módy. Seznamuje se s problematikou fotografické ilustrace, přípravy a realizace plakátu. Současně rozvíjí svůj tvůrčí potenciál zpracováváním různých témat v rámci realiazce volných souborů fotografií. Absolvent je schopen se uplatnit jako fotograf v reklamních agenturách, tiskových médiích apod. nebo jako samostatně pracující fotograf. V magisterském stupni dále rozvíjí svůj tvůrčí potenciál především tvorbou volných souborů na různá témata.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.12.2024


Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 11.11.2022

Den otevřených dveří, poznámka: 11. 11. 2022 https://www.facebook.com/fmk.utb/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na webových stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. Teorie a praxe animované/audiovizuální tvorby se specializacemi 1. kolo 9. 1. 2023, 2. kolo 18. - 20. 1. 2023, Multimédia a design 1. kolo 9. - 13. 1. 2023, 2. kolo 18. - 20. 1. 2023. Marketingová komunikace ke dni aktualizace (4. 7. 2022) nezveřejněno. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na webových stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/

Pozn. k přihláškám: Bc. Multimédia a design se specializacemi, Teorie a praxe animované/audiovizuální tvorby do 30. 11. 2022, Marketingová komunikace ke dni aktualizace (4. 7. 2022) nezveřejněno. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na webových stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ


Kde se dá studovatNahoru
Výtvarná uměníFakulta multimediálních komunikacíUniverzita Tomáše Bati ve ZlíněPorovnat
Visual ArtsFakulta multimediálních komunikacíUniverzita Tomáše Bati ve ZlíněPorovnat

vysokeskoly.com doporučují pro přípravuNahoru

Ebook:

Kurzy:

Učebnice:319 KčObjednat169 KčObjednat


Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Telefon: 576 034 214, 576 034 028
Web: fmk.utb.cz
E-mail: studium@fmk.utb.cz


ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se stanovuje za každých dalších započatých šest měsíců studia (dále jen „ šestiměsíční období“). Výše poplatku činí: a) trojnásobek základu pro každé šestiměsíční období v prvním roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny, b) šestinásobek základu pro každé šestiměsíční období v druhém a každém dalším roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny. Podrobnosti https://www.utb.cz/univerzita/uredni-deska/

Koleje: www.kmz.utb.cz

Menza: www.kmz.utb.cz


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit