Technologie makromolekulárních látek (P0531D130057)

Studijní program: Technologie makromolekulárních látek (P0531D130057)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní technické, chemie

Náplň programu/oboru:
Studijní obor je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumunebo vývoje. Doktorandi jsou vedeni k praktickému uplatňování teoretických znalostí z matematiky,fyziky, chemie i obecných poznatků o technologických procesech a vědomostech v oblastivýpočetní techniky a informatiky. Uvedené oblasti jsou zaměřeny na specif ické vlastnosti polymerníchmateriálů rozšířené o poslední ekologické poznatky. V průběhu studia musí doktorandprokázat schopnost tvůrčím způsobem řešit složité odborné problémy. Součástí studia se předpokládáprezentace výsledků na mezinárodních konferencích a jejich publikace v zahraničníchodborných časopisech.Profil a uplatnění absolventaAbsolventi jsou technologicky orientovaní odborníci vybavení znalostmi nutnými pro exaktní popiszpracovatelských procesů a fyzikálních a chemických vlastností polymerních materiálů a produktůz nich získaných. Absolventi tohoto oboru najdou široké uplatnění na pozicích projektovýchmanažerů ve výzkumných a projekčních institucích základního a aplikovaného výzkumu a vývoje(Technologické parky, Centra pro transfer technologií, Centra aplikovaného výzkumu, atd.) a vevedoucích pozicích v odděleních výzkumu a vývoje ve výrobních organizacích zabývajících seproblematikou zpracování materiálů, tj. v plastikářském a gumárenském průmyslu, a na ně navazujícíchsegmentech, jako je spotřební, automobilový, elektrotechnický a jiný průmysl.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 23.10.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 10. 2. 2024 https://www.utb.cz/dod/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 12. 9. 2024. Bližší informace o podmínkách přijetí, krásách studia a možnostech oborů naleznete na https://ft.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Telefon: 576 031 319
Web: www.ft.utb.cz
E-mail: studium@ft.utb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se stanovuje za každých dalších započatých šest měsíců studia (dále jen „ šestiměsíční období“). Výše poplatku činí: a) trojnásobek základu pro každé šestiměsíční období v prvním roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny, b) šestinásobek základu pro každé šestiměsíční období v druhém a každém dalším roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny. Podrobnosti https://www.utb.cz/univerzita/uredni-deska/

Koleje: www.kmz.utb.cz

Menza: www.kmz.utb.cz