Chemie, technologie a analýza potravin (P0721D210005)

Studijní program: Chemie, technologie a analýza potravin (P0721D210005)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní technické, zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Studijní obor Technologie potravin zahrnuje oblast výroby a zpracování potravin, v níž se využívajía rozvíjejí poznatky biologických, chemických, inženýrských a ekonomických vědních disciplín.Na základě získaných hlubokých teoretických znalostí z oblasti technologie výroby potravin,chemie a analýzy potravin, biochemie, mikrobiologie a procesního inženýrství je absolvent připravenna samostatnou tvůrčí výzkumnou činnost, řídicí práci v potravinářském průmyslu, vývojia výzkumu potravinářských technologií. Absolvent je prof ilován ve znalosti inženýrských procesůa jejich uplatnění v technologických postupech při výrobě a zpracování potravin. Dále jsou rozvíjenyjeho znalosti vlivu technologických procesů na chemické složení, fyzikálně – chemické,biochemické, mikrobiologické a výživové charakteristiky zpracovaných produktů.Profil a uplatnění absolventaPo absolvování tohoto studia a složení státní doktorské zkoušky a obhajobě disertační prácese mohou uplatnit jako vědečtí, vývojoví nebo pedagogičtí pracovníci na vysokých školách, výzkumnýchústavech a vést pracovní kolektivy na vysoké profesionální úrovni nebo působit v managementupodniků.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 29.5.2032

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 10. 2. 2024 https://www.utb.cz/dod/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 12. 9. 2024. Bližší informace o podmínkách přijetí, krásách studia a možnostech oborů naleznete na https://ft.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Telefon: 576 031 319
Web: www.ft.utb.cz
E-mail: studium@ft.utb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se stanovuje za každých dalších započatých šest měsíců studia (dále jen „ šestiměsíční období“). Výše poplatku činí: a) trojnásobek základu pro každé šestiměsíční období v prvním roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny, b) šestinásobek základu pro každé šestiměsíční období v druhém a každém dalším roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny. Podrobnosti https://www.utb.cz/univerzita/uredni-deska/

Koleje: www.kmz.utb.cz

Menza: www.kmz.utb.cz