Konstrukce nástrojů (N0788A270008)

Studijní program: Konstrukce nástrojů (N0788A270008)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní technické

Náplň programu/oboru:
Absolventi tohoto studijního programu jsou žádanými (a dobře placenými) odborníky v oblasti zpracování polymerů v hotový a funkční výrobek. Celé studium je o tom, jak co nejefektivněji navrhnout vyráběný díl a zpracovat konstrukční návrh nástroje pro jeho výrobu (vstřikovací forma, vytlačovací hlava apod.). Velký důraz je kladen na využití výpočetní techniky. Celá zábava se odehrává v CAD/CAM/CAE aplikacích jako CATIA, NX, Moldflow, Cadmould nebo Autoform. Získáte taky hluboké znalosti z oblasti mechanického chování kovů, polymerů a kompozitů. Uznale pak budete pokyvovat nad každým výrobkem, který se vám dostane do ruky, protože jen vy budete vědět, jak vlastně vznikl a kde je na něm pro laické oko neviditelná chyba ve vstřikování.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.2.2032

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 10. 11. 2023, 10. 2. 2024 https://www.utb.cz/dod/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 12. 9. 2024. Bližší informace o podmínkách přijetí, krásách studia a možnostech oborů naleznete na https://ft.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Telefon: 576 031 319
Web: www.ft.utb.cz
E-mail: studium@ft.utb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se stanovuje za každých dalších započatých šest měsíců studia (dále jen „ šestiměsíční období“). Výše poplatku činí: a) trojnásobek základu pro každé šestiměsíční období v prvním roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny, b) šestinásobek základu pro každé šestiměsíční období v druhém a každém dalším roce po překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok po zaokrouhlení nahoru na celé stokoruny. Podrobnosti https://www.utb.cz/univerzita/uredni-deska/

Koleje: www.kmz.utb.cz

Menza: www.kmz.utb.cz