Ekonomika a management - více specializací (N0413A050014)

Studijní program: Ekonomika a management (N0413A050014)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Cílem studijního programu Ekonomika a management je připravit odborníky s širokým profilem v oblasti ekonomiky, managementu a práva jak pro podnikovou sféru, tak i pro jiné typy organizací. Absolventi jsou profilováni komplexně tak, aby byli schopni vykonávat samostatně ekonomické a řídící činnosti týkající se zakládání, fungování a rozvoje organizace. Společný základ při formování odbornosti absolventa tvoří znalosti ekonomie, práva, ekonomiky a řízení podniku, strategického řízení, matematicko-statistických metod. Tento základ je dále rozvíjen v odborných předmětech jednotlivých specializací. Ve spolupráci s praxí jsou teoretické poznatky v průběhu studia aplikovány na situacích z reálného prostředí. Studijní program Ekonomika a management má tři specializace: Podniková ekonomika, Management, Ekonomika a právo v podnikání.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.2.2024

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 14.3.2024, 24.1.2025, 25.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: Prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024, dny otevřených dveří 24. a 25. 1. 2025 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Bc. termíny NSZ SCIO OSP prosinec 2023 - 1. 5. 2024. Informace k termínům navazujícího magisterského, doktorského a cizojazyčného studia naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. termíny NSZ SCIO OSP prosinec 2023 - 1. 5. 2024. Informace k termínům navazujícího magisterského, doktorského a cizojazyčného studia naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace k termínům navazujícího magisterského, doktorského a cizojazyčného studia naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Telefon: 597 322 331
Web: http://www.ekf.vsb.cz
E-mail: iveta.sodkova@vsb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/

Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Menza: http://stravovani.vsb.cz/