Bezpečnost práce a procesů (B1022A020001)

Studijní program: Bezpečnost práce a procesů (B1022A020001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní technické, ekonomie, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studijního programu Bezpečnost práce a procesů je připravit odborníky na oblast řízení bezpečnosti v malých, středních i velkých průmyslových podnicích včetně nadnárodních korporací. Jedná se zejména o oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), bezpečnost technologií a procesů, ale také oblast životního prostředí. Cílem studia je připravit studenty pro výkon funkce technika BOZP a osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Skladbou povinných předmětů jsou studenti připraveni řešit také otázky prevence závažných havárií, protivýbuchové prevence a ochrany životního prostředí z pohledu bezpečnosti. Volbou povinně volitelných předmětů se studenti mohou na základě potřeb praxe rozvíjet také v další oblasti a to požární ochrany. Studijní program má multidisciplinární charakter propojující technické, přírodní a společenské vědy. Cílem studia je vybavit absolventy znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, které jim umožní se úspěšně uplatnit na trhu práce v oblasti HSE (Health, Safety and Environment). Absolventi bakalářského studijního programu Bezpečnost práce a procesů mohou dále pokračovat ve studiu v podobě navazujícího magisterského studia. Jako oborově nejbližší je absolventům doporučené studium studijního programu Bezpečnostní inženýrství.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 29.6.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 14.3.2024

Den otevřených dveří, poznámka: DOD 26. a 27. 1. 2024, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky. Podrobnosti o Bc. studiu a informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Telefon: 596 992 810
Web: http://www.fbi.vsb.cz/
E-mail: studijni.fbi@vsb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/

Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Menza: http://stravovani.vsb.cz/