Bezpečnostní inženýrství (N1022A020002)

Studijní program: Bezpečnostní inženýrství (N1022A020002)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní technické, policejní a vojenské obory

Náplň programu/oboru:
Cílem výuky v oboru bezpečnostní inženýrství je příprava komplexně vzdělaných odborníků s hlubokými znalostmi určité oblasti průmyslu nebo státní správy schopných správného posouzení potenciálních potřeb a zhodnocení informací od příslušných specialistů v jednotlivých oborech za účelem zavádění a udržování soustavných opatření a strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Profil absolventa: Absolventi jsou schopni vypracovat bezpečnostní politiku a podílet se na práci vrcholového vedení firem nebo podniků v průmyslu a v orgánech státní správy a samosprávy. Uplatnění naleznou jako vedoucí referátů vyhodnocování rizik a kontroly bezpečnosti zejména u velkých komplexních nebo nebezpečných technologických celků, jako koordinátoři a vedoucí útvarů bezpečnosti centrálních a místních orgánů, v pojišťovnách a inspektorátech BOZP a kontroly jakosti, jako poradci a konzultantiv orgánech hygienické služby, bezpečnostní služby, inženýrských firem zaměřených na hodnocení rizik, poradních orgánů státní správy a samosprávy, odborů, výzkumných ústavů ap., a rovněž jako odborníci v oblasti podzemního stavitelství nebo bezpečnosti prací prováděných hornickým způsobem. K náplni práce těchto odborníků patří soustavné plnění uvedených funkcí v těsné spolupráci se skupinami specialistů a řízení pracovníků útvarů BOZP a bezpečnosti na pracovištích nebo týmů inspektorů kontrolních orgánů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 25.5.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: DOD 26. a 27. 1. 2024, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky. Podrobnosti o Bc. studiu a informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo programy v KS 31. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Telefon: 596 992 810
Web: http://www.fbi.vsb.cz/
E-mail: studijni.fbi@vsb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/

Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Menza: http://stravovani.vsb.cz/