Safety and Security ()

Studijní program: Safety and Security ()

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, policejní a vojenské obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Studijní program Safety and Security se zaměřuje na problematiku zdraví, bezpečnosti a životní prostředí, bezpečnosti průmyslu, požární ochrany, krizového řízení, fyzické bezpečnosti a manažerských dovedností. Cílem studijního programu je připravit odborníky schopné přijímat technická a organizační opatření směřující k ochraně před riziky pramenícími z činností souvisejících s podnikatelskou činností, ale také před vnějšími vlivy úmyslného i neúmyslného charakteru. Absolvent se bude schopen uplatnit jako expert pro řešení komplexní bezpečnosti zejména v oblasti průmyslu, ale i ve státních organizacích. Program v širokém kontextu předchází studijnímu programu HSE Professional, na který je možné navázat v magisterském studijním programu.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 14.3.2024

Den otevřených dveří, poznámka: DOD 26. a 27. 1. 2024, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky. Podrobnosti o Bc. studiu a informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kde se dá studovatNahoru
Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Telefon: 596 992 810
Web: http://www.fbi.vsb.cz/
E-mail: studijni.fbi@vsb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/

Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Menza: http://stravovani.vsb.cz/