Bezpečnostní plánování (N1032A020001)

Studijní program: Bezpečnostní plánování (N1032A020001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní technické, policejní a vojenské obory, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Navazující studium oboru bezpečnostní plánování je připraveno pro všechny zájemce, kteří se chtějí vzdělávat v oblastech bezpečnostního plánování. Studium je otevřeno absolventům všech bakalářských studijních oborů technického charakteru. Oblast bezpečnostního plánování chápeme jako komplexní problém bezpečnosti. Bezpečnost proto bude vysvětlovt a zobecňovat jednotlivé sektory ochrany kritické infrastruktury, krizové připravenosti ale i ochrany obyvatelstva a činnosti krizového managementu, jak ve veřejné správě, tak i v soukromých firmách.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.12.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 14.3.2024

Den otevřených dveří, poznámka: DOD 26. a 27. 1. 2024, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky. Podrobnosti o Bc. studiu a informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Telefon: 596 992 810
Web: http://www.fbi.vsb.cz/
E-mail: studijni.fbi@vsb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/

Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Menza: http://stravovani.vsb.cz/