Technická bezpečnost osob a majetku (B1032A020007)

Studijní program: Technická bezpečnost osob a majetku (B1032A020007)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní technické, ekonomie, policejní a vojenské obory, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Studijní obor Technická bezpečnost osob a majetku připravuje odborníky působící v oblastech souvisejících s technickou a režimovou bezpečností na středních řídicích úrovních bezpečnostních služeb. V průběhu studia se studenti seznámí s vybranými oblastmi technického a režimového zabezpečení objektů a legislativy s touto ochranou související, činností bezpečnostních služeb a bezpečnostně právní činností, služebními poměry, utajovanými informacemi a jejich aplikací v praxi. Budou zde studovat využívání technických prostředků bezpečnostních služeb a kriminalistické techniky a seznámí se s vybranými obory technických věd a disciplín pro řešení problematiky mimořádných událostí a zabezpečení před těmito událostmi. V průběhu studia jsou zařazeny předměty společenských věd a práva, k pochopení a humánnímu uplatňování výkonné profese a její právní úpravy, dále problematika řízení a organizace práce k úspěšné organizaci preventivní činnosti. Zařazena je problematika ochrany životního prostředí k profesionálnímu zmírnění a odstraňování ekologických problémů a provádění efektivních preventivních opatření a další předměty z oblastí osobnostního rozvoje zaměřené na etiku povolání, posílení tvůrčího a analytického myšlení a rozvoje fyzické zdatnosti. Profil absolventa: Studijní obor Technická bezpečnost osob a majetku připravuje odborníky působící v oblastech souvisejících s technickou a režimovou bezpečností na středních řídicích úrovních bezpečnostních služeb. Absolventi naleznou uplatnění u jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému, například u Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Vězeňské služby ČR, dále u Obecních a Městských policií v Armádě ČR a dalších bezpečnostních a záchranných sborech, ale také v soukromých bezpečnostních službách a bezpečnostním managementu podniků, auditorských firmách, pojišťovnách, makléřských společnostech apod. Absolventi oboru mohou být přijati ke studiu v navazujícím magisterském studiu studijních oborů FBI.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 21.9.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 14.3.2024

Den otevřených dveří, poznámka: DOD 26. a 27. 1. 2024, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky. Podrobnosti o Bc. studiu a informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Telefon: 596 992 810
Web: http://www.fbi.vsb.cz/
E-mail: studijni.fbi@vsb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/

Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Menza: http://stravovani.vsb.cz/