Inženýrství fyzické bezpečnosti (N1032A020006)

Studijní program: Inženýrství fyzické bezpečnosti (N1032A020006)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní technické, policejní a vojenské obory, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Multidisciplinární navazující magisterský studijní program Inženýrství fyzické bezpečnosti patří do oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory. Studijní plán je sestaven z předmětů teoretického a přírodovědného základu, jejich aplikací a odborných předmětů tak, aby student získal široké znalosti a porozumění v oboru fyzické bezpečnosti. Absolvent navazujícího studijního programu Inženýrství fyzické bezpečnosti je vybaven širokými a hlubokými znalostmi z oboru fyzické ochrany potřebnými pro řešení složitých technických a organizačních problémů z oblasti ochrany objektu, zabezpečovacích, signalizačních, dohledových a protipožárních systémů, fyzické ostrahy a obrany, technických prostředků bezpečnostních služeb, kriminalistiky, bezpečnostního managementu, právních a technických norem a metodik aplikovaných při prevenci a ochraně osob i majetku v organizaci, včetně porozumění možnostem, podmínkám a omezením využití poznatků ze souvisejících oborů. Tyto znalosti si může student dále rozšířit a prohloubit volbou povinně volitelných předmětů typu B, popř. volitelných předmětů např. o znalosti základů geoinformatiky, kyberkriminality, právních a ostatních předpisů enviromentu a dalšími podpůrnými znalostmi.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 20.9.2031

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 14.3.2024

Den otevřených dveří, poznámka: DOD 26. a 27. 1. 2024, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024 https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky. Podrobnosti o Bc. studiu a informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Telefon: 596 992 810
Web: http://www.fbi.vsb.cz/
E-mail: studijni.fbi@vsb.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok poplatek za každých započatých šest měsíců studia 12 000 Kč do 12 měsíců. Podrobnosti Statut VŠB-TUO https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/dokumenty/

Koleje: http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/

Menza: http://stravovani.vsb.cz/