Arts Management (B0413A050017)

Studijní program: Arts Management (B0413A050017)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie, umělecké obory

Náplň programu/oboru:
Cílem bakalářského studia programu Arts management je profesní příprava odborníků se zaměřením na management firem, organizací a institucí v sektoru kultury. Absolvent získává kvalifikaci v oblasti řízení jednotlivých sektorů kreativní kultury, využití kulturního dědictví a mezinárodní kulturní spolupráce. Program je určen studentům, zájmově i profesně orientovaných na oblast kultury, schopných analytického myšlení v aplikační oblasti podnikatelských aktivit a managementu kultury, ale i syntetického uvažování v širších souvislostech uplatnění kulturních zdrojů v národní ekonomice i v evropském a světovém multikulturním prostředí. Absolventi najdou uplatnění v manažerských funkcích v oblasti kulturního managementu soukromých, veřejnoprávních, státních i mezinárodních organizací a institucí. Budou schopni efektivně řídit podnikatelské subjekty v jednotlivých segmentech kulturního života společnosti, najdou uplatnění v poradenských firmách a na manažerských pozicích uměleckých těles, galerií, muzeí i v oblasti památkové péče. Studenti získávají kvalifikaci jak pro uplatnění ve veřejné správě, tak i pro konkrétní management vlastního podnikání v kultuře.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 1.10.2023

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Společný den otevřených dveří VŠE 19. prosince 2023, den otevřených dveří fakulty 12. ledna 2024 https://fph.vse.cz/uchazeci/bakalarske-studium/den-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Test z AJ, základy logického myšlení, znalosti z oblasti kultury. Možnosti prominutí a podrobnosti https://fph.vse.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-zkousky/

Pozn. k přijímačkám: Bc. 12. a 13. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-obory/prijimaci-rizeni-a-prihlaska-ke-studiu/specifikace-obsahu-prijimacich-zkousek/zkusebni-testy-z-minulych-let/

Pozn. k přihláškám: Bc. 30. 4. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
Telefon: 224 098 412
Web: http://fph.vse.cz/
E-mail: alena.zitkova@vse.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium: Bak. a magist. studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok: 21 000 Kč za prvních započatých 6 měsíců, 21 000 Kč za druhých započatých 6 měsíců a 34 500 Kč za třetích a každých dalších započatých 6 měsíců. https://www.vse.cz/predpisy/

Koleje: http://suz.vse.cz/

Menza: http://suz.vse.cz/cze/menzy/