Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - 3 specializace (B1088P050001)

Studijní program: Hotelnictví, cestovní ruch a marketing (B1088P050001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Specializace Hotelnictví, Cestovní ruch, Marketing ve službách. Všichni absolventi jsou připraveni zastávat manažerské a klíčové provozní pozice v celém spektru podniků a organizací hotelnictví, cestovního ruchu a marketingu. Mohou se uplatnit při řízení především menších a středních podniků, a to včetně řízení malých rodinných firem. Studium rozvíjí umění plánovat, organizovat a řídit, stejně jako schopnost efektivního vedení a hodnocení lidských zdrojů. Absolventi specializace Hotelnictví se uplatní v národních a mezinárodních organizacích hotelových a gastronomických služeb, ale také v lázeňských a wellnessových zařízeních a dalších podnicích cestovního ruchu. Absolventi specializace Cestovní ruch naleznou široké uplatnění v manažerských pozicích v organizacích destinačního managementu, turistických informačních centrech, cestovních kancelářích a dalších podnicích cestovního ruchu. Absolventi specializace Marketing ve službách se uplatní ve všech oblastech služeb, např. jako tiskoví mluvčí, v oboru public relations, ve vydavatelství novin a časopisů, ve firemních časopisech a ostatních masmédiích.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 17.7.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: Praha - Smíchov 22. 2., Bratislava 15. 2. 2024, Znojmo po domluvě https://ucp.cz/den-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Bc. V rámci oficiální přihlášky má zájemce k dispozici ke stažení i smlouvu o studiu. Po podpisu smlouvy a jejím zaslání ať už v elektronické podobě nebo poštou, má každý uchazeč garantované místo na UCP v nadcházejícím akademickém roce. Následně Vás pozveme do školy, kde s Vámi probereme všechny potřebné záležitosti k úspěšnému nástupu na UCP. Informace o navazujícím magisterském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách školy.

Pozn. k přijímačkám: Bc. V rámci oficiální přihlášky má zájemce k dispozici ke stažení i smlouvu o studiu. Po podpisu smlouvy a jejím zaslání ať už v elektronické podobě nebo poštou, má každý uchazeč garantované místo na UCP v nadcházejícím akademickém roce. Následně Vás pozveme do školy, kde s Vámi probereme všechny potřebné záležitosti k úspěšnému nástupu na UCP. Informace o navazujícím magisterském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách školy.

Pozn. k přihláškám: Bc. Po přijetí nezávazné registrace vám obratem zašleme oficiální přihlášku, jejíž vyplnění vám zabere přibližně 5 minut. V tomto kroku budete muset vyplnit náležitosti vyplývající ze zákona – například číslo občanského průkazu, nejvyšší dosažené vzdělání a jiné. Přijímací řízení na české studijní programy je bezplatné. Informace o navazujícím magisterském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách školy.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., Pobočka Praha
Telefon: 251 563 158
Web: http://www.ucp.cz/
E-mail: info@ucp.cz

ŠkolnéNahoru

Školné za semestr od: Bc: 30 900 Kč, Mgr: 31 900 Kč

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Bc. PS Hotelnictví 35 900 Kč, HM 43 500 Kč, ostatní programy 30 900 Kč/semestr. Podrobnosti a další typy studia https://ucp.cz/skolne/#praha