Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví (P0531D130067)

Vysoká škola>Vysoká škola chemicko-technologická v Praze>Fakulta chemické technologie>Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví

Studijní program: Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví (P0531D130067)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní technické, umělecké obory

Náplň programu/oboru:
Nové programy budou zajímat zejména absolventy oborů zaměřených na restaurování a konzervování hmotného kulturního dědictví i jiných příbuzných oborů magisterského studia technického, přírodovědného, uměleckého směru nebo směru humanitního se zaměřením na památkovou péči. Jeho absolventi budou schopni kvalifikovaně řešit komplexní problémy v rámci základního i aplikovaného výzkumu nebo konzervování – restaurování významných objektů kulturního dědictví. Mohou také zastávat vedoucí nebo koordinační funkce v oboru.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.8.2026

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024, 30.11.2024, 24.1.2025, 25.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 29. a 30. 11. 2024, 24. a 25. 1. 2025, https://studuj.vscht.cz/dod, https://www.vscht.cz/studium/studuji/organizace-roku-vyuky#vynos

Obsah přijímaček:
Bc. Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl talentová zkouška květen 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl talentová zkouška květen 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
Telefon: 220 444 148
Web: https://studuj.vscht.cz/fakulta-chemicke-technologie/
E-mail: Petra.Kohoutova@vscht.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za dobu studia delší než je standardní doba studia zvětšená o 1 rok 17 600 Kč za každých započatých 6 měsíců studia po dobu prvních 12 měsíců, další roky pak 35 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.vscht.cz/studium

Koleje: http://www.vscht-suz.cz/ubytovani/o-studentskych-kolejich/

Menza: http://www.vscht-suz.cz/stravovani/o-stravovacim-zarizeni/