Bioinformatika a chemická informatika (N0588A130001)

Studijní program: Bioinformatika a chemická informatika (N0588A130001)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, IT

Náplň programu/oboru:
Absolvent magisterského studijního programu Bioinformatika a chemická informatika získá široké znalosti z oborů stojících na pomezí přírodních věd a informatiky, jako jsou např. chemoinformatika, bioinformatika či biomolekulární modelování. Absolvent se stává odborníkem s ucelenými znalostmi informačních technologií, analýzy dat, chemie, biochemie a molekulárně biologických oborů. Klíčovou součástí profilu absolventa je především schopnost zpracovávat, analyzovat a interpretovat experimentální biologická a chemická data s cílem porozumět složitým zákonitostem fungování komplexních biologických systémů na molekulární úrovni. Absolventi budou znát limity jednotlivých chemo- a bioinformatických postupů, nebudou k nim přistupovat jako k černé skříňce a budou schopni posoudit kvalitu a spolehlivost získaných výsledků. Absolventi budou schopni formulovat výzkumné hypotézy, navrhovat postupy pro jejich ověřování a s využitím standardních metod je též validovat. Uplatnění Kombinace přírodovědného a informatického vzdělání a mezioborový rozhled dává absolventům magisterského programu Bioinformatika a chemická informatika dobré předpoklady uplatnit se v interdisciplinárních týmech, kde se stanou cenným odborným a komunikačním článkem mezi přírodovědci a informatiky. Takto profilovaní absolventi naleznou uplatnění v široké škále oblastí, kde se zpracovávají data získaná instrumentální analýzou biologického vzorku. Mezi ně patří např. farmaceutický průmysl, medicínský výzkum a zdravotnictví, biotechnologie, potravinářství či zemědělství. Při odchodu do praxe se mohou absolventi též opřít o širokou a univerzální znalost informatiky a uplatnit se při vývoji softwarových technologií především pro oblast datové analytiky. Vzhledem k trvajícímu nedostatku expertů s takto koncipovaným interdisciplinárním vzděláním i mimo ČR se absolventi dobře uplatňují také v zahraničí. Řada absolventů může také pokračovat v doktorském studiu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 5.1.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 29.11.2024, 30.11.2024, 24.1.2025, 25.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 29. a 30. 11. 2024, 24. a 25. 1. 2025, https://studuj.vscht.cz/dod, https://www.vscht.cz/studium/studuji/organizace-roku-vyuky#vynos

Obsah přijímaček:
Bc. Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl talentová zkouška květen 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl talentová zkouška květen 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
Telefon: 220 444 148
Web: https://studuj.vscht.cz/fakulta-chemicke-technologie/
E-mail: Petra.Kohoutova@vscht.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za dobu studia delší než je standardní doba studia zvětšená o 1 rok 17 600 Kč za každých započatých 6 měsíců studia po dobu prvních 12 měsíců, další roky pak 35 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.vscht.cz/studium

Koleje: http://www.vscht-suz.cz/ubytovani/o-studentskych-kolejich/

Menza: http://www.vscht-suz.cz/stravovani/o-stravovacim-zarizeni/