Biotechnologie léčiv (P0512D130018)

Studijní program: Biotechnologie léčiv (P0512D130018)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: farmacie, chemie, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Cílem doktorského studijního programu Biotechnologie léčiv je připravit vysoce kvalifikované absolventy s hlubokými teoretickými i praktickými znalostmi pro samostatnou tvůrčí práci zejména ve vědeckých institucích a universitách s přírodovědným zaměřením a pro vedoucí pozice ve výzkumných a vývojových skupinách průmyslových podniků s předmětem podnikání v oblasti biotechnologických procesů, produkce léčiv a léčivých přípravků a zajištění jejich bezpečnosti a kvality. Průběh studia poskytuje dostatečný prostor pro studium pokročilých forem biologických, analytických, statistických, inženýrských a technologických disciplín a jejich využití v experimentální práci, která je stěžejní částí studijního programu. Cílem studia je rovněž příprava absolventa pro mezinárodní spolupráci, která je zajišťována v rámci zahraničního studijního pobytu a prezentací na mezinárodních konferencích. Koncepce studijního programu vyžaduje zvládnutí samostatné vědecké práce, rozvoj tvůrčích schopností a vlastní invence a vysokou míru kritického myšlení. Rozvíjeny jsou schopnosti týmové práce nezbytné v současném vědecké výzkumu, stejně jako potřebné "soft skils" schopnosti.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 1.12.2032

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 24. a 25. 11. 2023, 26. a 27. 1. 2024 https://studuj.vscht.cz/dod, https://www.vscht.cz/studium/71567

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Telefon: 220 443 650
Web: https://studuj.vscht.cz/fakulta-potravinarske-a-biochemicke-technologie/
E-mail: Dana.Brzonova@vscht.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za dobu studia delší než je standardní doba studia zvětšená o 1 rok 17 600 Kč za každých započatých 6 měsíců studia po dobu prvních 12 měsíců, další roky pak 35 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.vscht.cz/studium

Koleje: http://www.vscht-suz.cz/ubytovani/o-studentskych-kolejich/

Menza: http://www.vscht-suz.cz/stravovani/o-stravovacim-zarizeni/