Porodní asistence (B0913P360019)

Studijní program: Porodní asistence (B0913P360019)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Studiem programu Porodní asistence získávají absolventi především komplexní znalosti z porodnictví, neonatologie a gynekologie. V oblasti porodnictví se studium zaměřuje na komplexní znalosti z fyziologie těhotenství, fyziologie porodu dítěte, fyziologického šestinedělí, péče o těhotnou ženu, rodičku, matku a dítě. Znalosti z oblasti patologie v těhotenství, během porodu a při patologickém šestinedělí, znalosti y primární péče, výchovy ke zdraví a prevence. V oblasti neonatologie se fixují komplexní znalosti péče o novorozence, anatomie a fyziologie novorozence a ošetřovatelské péče. V oblasti gynekologie se upevňují znalosti z anatomie a fyziologie ženy, z péče o ženu ve všech věkových obdobích, ve zdraví i v nemoci, včetně znalostí z dětské gynekologie.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 19.10.2024

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 6. 2. 2024 https://www.vszdrav.cz/den-otevrenych-dveri

Termíny přijímaček: 3.9.2024

Obsah přijímaček:
- prezenční forma – písemná zkouška, která je zaměřená na znalosti z oboru biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.vszdrav.cz/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: 1. kolo 4. 6., 2. kolo 3. 9. 2024

Ukázka přijímacích testů: https://www.vszdrav.cz/media/2_pro%20uchaze%C4%8De/p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/vsz_ukazka_prijimaci_test.pdf

Termín přihlášek: 21.8.2024

Pozn. k přihláškám: 1. kolo 30. 4., 2. kolo 21. 8. 2024

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Telefon: 210 082 516
Web: http://www.vszdrav.cz/
E-mail: skorpikova@vszdrav.cz

ŠkolnéNahoru

Školné za semestr od: Bc: 17 000 Kč

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Pro studijní program Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence školné stanoveno na 17.000,- Kč za semestr. Pro studijní program Zdravotnické záchranářství je školné stanoveno na 32.000,- Kč za semestr. Pro studijní program Fyzioterapie je stanovena na 34.000,- Kč za semestr.