Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360021)

Studijní program: Všeobecné ošetřovatelství (B0913P360021)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Studijní program se zaměřuje na osvojení vědomostí a dovedností pro zajišťování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu s cílem osvojení systémového přístupu, adekvátních postojů, způsobů myšlení a schopnosti správného a rychlého rozhodování v náročných a měnících se situacích. Studiem programu absolvent získává odbornou profesní kvalifikaci k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona 96/2004 Sb. Po ukončení studia může vykonávat základní i specifické ošetřovatelské činnosti bez přímého vedení nebo odborného dohledu. Absolventi mají teoretické i praktické předpoklady pro vedení ošetřovatelských týmů, privátní praxe nebo ošetřovatelských agentur.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 10.1.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 6. 2. 2024 https://www.vszdrav.cz/den-otevrenych-dveri

Termíny přijímaček: 3.9.2024

Obsah přijímaček:
- prezenční forma – písemná zkouška, která je zaměřená na znalosti z oboru biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni - kombinovaná forma studia – přijetí uchazečů do 1. ročníku je bez přijímacích zkoušek. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.vszdrav.cz/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: 1. kolo 4. 6., 2. kolo 3. 9. 2024

Ukázka přijímacích testů: https://www.vszdrav.cz/media/2_pro%20uchaze%C4%8De/p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/vsz_ukazka_prijimaci_test.pdf

Termín přihlášek: 21.8.2024

Pozn. k přihláškám: 1. kolo 30. 4., 2. kolo 21. 8. 2024

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Telefon: 210 082 516
Web: http://www.vszdrav.cz/
E-mail: skorpikova@vszdrav.cz

ŠkolnéNahoru

Školné za semestr od: Bc: 17 000 Kč

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Pro studijní program Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence školné stanoveno na 17.000,- Kč za semestr. Pro studijní program Zdravotnické záchranářství je školné stanoveno na 32.000,- Kč za semestr. Pro studijní program Fyzioterapie je stanovena na 34.000,- Kč za semestr.