Logistika - 3 specializace (B1041P040005)

Studijní program: Logistika (B1041P040005)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie, doprava

Náplň programu/oboru:
Specializace Informatika pro logistiku, Logistika v dopravě, Logistika ve službách. Specializace Informatika pro logistiku: Výuka v této specializaci je zaměřena na moderní informační technologie a jejich uplatnění v procesních činnostech logistiky (dopravní, výrobní, skladovací atd.). Specializace Logistika v dopravě: Zaměření výuky na zvládnutí progresivních trendů dopravní logistiky a jejich uplatnění v základních druzích dopravy s akcentem na intermodalitu a komodalitu. Rozhodující podíl dopravních a přepravních procesů na správnou funkci logistických řetězců. Vyvážená skladba technických, technologických a manažérských složek přípravy odborníků splňujících současné požadavky praxe logistických, zasílatelských a dopravních subjektů. Specializace Logistika ve službách: Zaměření výuky na konkrétní služby – jejich specifika (služby liberalizované, služby hospodářské povahy i služby veřejné), a to z pohledu poskytovatelů i uživatelů, přičemž jsou dodržovány zásady a principy základních logistických charakteristik.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.11.2024

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 18.9.2024

Den otevřených dveří, poznámka: Přerov 4. 6., 18. 9. 2024, Praha 23. 5., 22. 6., 18. 9. 2024, Bratislava 23. 5., 22. 6., 18. 9. 2024, podrobnosti https://vslg.cz/den-otevrenych-dveri/

Termíny přijímaček: 16.9.2024

Obsah přijímaček:
Pohovor o motivaci ke studiu a kariérních očekáváních, netestují se znalosti z oboru.

Pozn. k přijímačkám: Přerov 22. 4., 20. 5., 17. 6., 16. 9. 2024, Praha a Bratislava 20. 4., 18. 5., 22. 6., 18. 9. 2024. Další termíny je možno domluvil individuálně na studijním oddělení.

Termín přihlášek: 15.9.2024

Pozn. k přihláškám: Přerov, Praha, Bratislava od listopadu 2023 do září 2024, vždy k 15. dni v měsíci. V případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoká škola logistiky o.p.s., Vysoká škola logistiky o.p.s.
Telefon: 581 259 143
Web: http://www.vslg.cz/
E-mail: studijni@vslg.cz

ŠkolnéNahoru

Školné za semestr od: Bc: 24 000 Kč, Mgr: 26 000 Kč

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Bc. 24 000 - 24 500 Kč za semestr nMgr. 26 000 Kč za semestr Podrobnosti a možnosti na webu školy