Architektura a urbanismus (B0731P010001)

Studijní program: Architektura a urbanismus (B0731P010001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 4

Zaměření: umělecké obory, stavebnictví, technické a IT obory

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je nabytí odborných znalostí z teoretických, technických a souvisejících disciplín v oblasti architektury a urbanismu a odpovídajícího souboru odborných schopností a dovedností. Jejich šíře a míra je stanovena tak, aby byl absolvent schopen zastávat funkce vyžadující samostatné řešení složitějších stavebně-technických, architektonických a/nebo urbanistických problémů. Jeho uplatnění v praxi je předpokládáno zejména na pozicích vyžadujících schopnost samostatného plnění náročnějších odborných úkolů při navrhování staveb. Zaměstnání může získat v projekčních ateliérech, v oblasti veřejné správy nebo na jiné obdobné odborně-technické úrovni.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 9.6.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 1. 11. 2023 https://www.fa.vutbr.cz/pages/pr-denOtevrDveri.aspx?lang=cz

Termíny přijímaček: 23.2.2024, 8.4.2024

Obsah přijímaček:
Bc.: 1. část NSZ SCIO OSP + ZSV v termínech 9. 12. 2023, 16. 1., 3. 2. nebo 2. 3. 2024 2. část prezenční talentová zkouška (prostorová představivost, tvůrčí úkol) 29. 1. - 9. 2. 2024 3. část domácí úkol talentové zkoušky 23. - 25. 2. 2024 4. část pohovor (distanční) 8. - 19. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc.: 1. část NSZ SCIO OSP + ZSV v termínech 9. 12. 2023, 16. 1., 3. 2. nebo 2. 3. 2024 2. část prezenční talentová zkouška (prostorová představivost, tvůrčí úkol) 29. 1. - 9. 2. 2024 3. část domácí úkol talentové zkoušky 23. - 25. 2. 2024 4. část pohovor (distanční) 8. - 19. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 7. 1. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Telefon: 541 146 622
Web: http://www.fa.vutbr.cz/
E-mail: doubravova@vutbr.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 13 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o méně než 12 měsíců, podrobnosti https://www.vutbr.cz/studenti/poplatky

Koleje: http://www.kam.vutbr.cz/

Menza: http://www.kam.vutbr.cz/