Architektura pozemních staveb (B0731P010002)

Studijní program: Architektura pozemních staveb (B0731P010002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 4

Zaměření: umělecké obory, stavebnictví

Náplň programu/oboru:
Studijní program vychází ze Směrnice č. 85/384/EEC Evropských společenství o vzájemném uznávání diplomů, vysvědčení a jiných dokladů o kvalifikaci v architektuře ze dne 10. 06. 1985 a z Autorizačního řádu České komory architektů, § 4 odst. 2 v rozsahu, který odpovídá bakalářskému stupni strukturovaného studia.Studijní profil absolventa je determinován jeho uplatnitelností v praxi i předpokládaným postavením na trhu práce, čemuž odpovídá i skladba předmětů studijního programu. Studijní program a semestrální studijní plány jsou sestaveny jako základní a univerzální profesní vzdělání, založené na vyváženém poměru teoretických a aplikovaných disciplin architektonických i inženýrských. Hlavním prostředkem výuky je atelierová architektonická tvorba, syntetizující získané poznatky v projektech širokého spektra stavebních druhů, podporující schopnost studenta tvořit i myslet samostatně.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 9.6.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 4. 11. 2023, 20. 1. 2024 https://www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Talentová zkouška, NSZ Scio OSP, odborná rozprava. Podrobnosti https://www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/prijimacky/

Pozn. k přijímačkám: Bc. APS talentové zkoušky 19. - 23. 2. 2024, termíny NSZ Scio OSP termíny do 3. 5. 2024, odborná rozprava 3. - 7. 6. 2024. Ostatní programy v ČJ 3. - 7. 6. 2024, 2. kolo 12. 8. 2024, nově akreditovaný program EI bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. APS 5. 1. 2024, ostatní programy v ČJ 31. 3. 2024, 2. kolo 15. 7. 2024, nově akreditovaný program EI 31. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Telefon: 541 147 127
Web: www.fce.vut.cz
E-mail: Gita.Bednarikova@vut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 13 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o méně než 12 měsíců, podrobnosti https://www.vutbr.cz/studenti/poplatky

Koleje: http://www.kam.vutbr.cz/

Menza: http://www.kam.vutbr.cz/