International Business and Management (N0413A050029)

Studijní program: International Business and Management (N0413A050029)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Program International Business and Management (IBM) vás připraví pro řízení podnikových činností v mezinárodním prostředí, naučí vás kriticky analyzovat situace, vyhodnocovat je, a navrhovat strategická manažerská řešení. Budete schopni vymezovat zadání pro týmová a interdisciplinární řešení problému a vést interkulturní týmy v multinacionálních, ale i národních organizacích a korporacích. Naučíte se identifikovat, plánovat, organizovat, koordinovat, provádět a kontrolovat manažerské odborné činnosti ve vazbě na výzkumnou činnost. Přidejte se k nám! Získáte komplexní přípravu v manažerských znalostech a odborných dovednostech řízení podnikových činností a procesů v anglickém jazyce, čímž se zvýší vaše kompetence a předpoklad pro úspěšné pracovní zařazení v manažerských pozicích multinacionálních, ale i domácích organizací a korporací operujících v mezinárodním prostředí.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.10.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 25. 1. a 23. 2. 2024 https://www.fbm.vutbr.cz/cs/pro-uchazece/dny-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 24. - 25. 5. 2024, případné 2. kolo 27. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, případné 2. kolo 31. 7. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Telefon: 541 142 648
Web: www.fp.vut.cz
E-mail: studijni@fp.vut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 13 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o méně než 12 měsíců, podrobnosti https://www.vutbr.cz/studenti/poplatky

Koleje: http://www.kam.vutbr.cz/

Menza: http://www.kam.vutbr.cz/