Elektroenergetika a komunikační technologie (N0713A060008)

Studijní program: Elektroenergetika a komunikační technologie (N0713A060008)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: elektro, ostatní technické

Náplň programu/oboru:
Studijní program Elektroenergetika a komunikační technologie nabízí navazující magisterské vysokoškolské studium, ve kterém je propojeno zaměření na elektrotechniku související s výrobou, přenosem, rozvodem a užitím elektrické energie s předměty teoretické i praktické informatiky a komunikační techniky. Sdružením obou znalostních oblastí vznikl studijní program, který odráží nároky současného i budoucího rozvoje elektroenergetiky. Základem jsou předměty zaměřené jak na problematiku mobilních i pevných komunikací, moderních síťových technologií, telekomunikační služby, nebo na zabezpečovací metody a na vysokorychlostní multimediální přenosy, tak na teorii poruchových stavů distribučních sítí, způsoby jejich chránění, kvalitu elektrické energie a EMC, diagnostiku v elektroenergetice, techniku vysokého napětí, provoz výroben elektrické energie se synchronními alternátory i provoz obnovitelných zdrojů nebo současný stav a provoz zařízení elektrických stanic.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.5.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 19. 1. a 16. 2. 2024 https://www.fekt.vutbr.cz/pro_uchazece/dod

Pozn. k přijímačkám: Bc. 13. - 20. 6. 2024, talentová zkouška BPC-AUD 21. - 28. 5. 2024. 2. kolo informace budou zaslány elektronicky na e-mail do 15. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 1. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Telefon: 541 146 341
Web: www.fekt.vutbr.cz
E-mail: fekt-prijimacky@vut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 13 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o méně než 12 měsíců, podrobnosti https://www.vutbr.cz/studenti/poplatky

Koleje: http://www.kam.vutbr.cz/

Menza: http://www.kam.vutbr.cz/