Chemie a technologie materiálů (B0711A130002)

Studijní program: Chemie a technologie materiálů (B0711A130002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní technické, chemie

Náplň programu/oboru:
Poznáte studium, výzkum a vývoj nových materiálů, které přispívají ke snížení ekologické zátěže a setkáváte se s nimi v běžném životě – jsou to displeje novějších mobilních telefonů, ohebné plastové fotovoltaické články, čipy elektronické knihy, inteligentní textilie, svíticí tapety, obaly indikující, nakolik čerstvé je zboží uvnitř, lepidla pro dentální náhrady, nové materiály nahrazující lidské cévy, ale také materiály využitelné ve stavebnictví – například tzv. „pružný beton“ a ultra-lehké keramické žárovzdorné materiály. Budete rozumět chemickým i technologickým principům přípravy a zpracování syntetických i přírodních polymerů, cementu, vápna, keramiky a dalších anorganických pojiv a speciálních maltovin. Poznáte vztahy mezi strukturou nekovových materiálů a jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi a budete schopen posoudit výsledek interakce polymerních materiálů s prvky životního prostředí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 6.6.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 12.12.2024, 13.2.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 12. 12. 2024 (nutná registrace), 13. 2. 2025 (bez registrace) https://www.fch.vut.cz/uchazeci/dod

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
Telefon: 541 149 357 - 8
Web: http://www.fch.vut.cz/
E-mail: studijni@fch.vut.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 13 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o méně než 12 měsíců, podrobnosti https://www.vutbr.cz/studenti/poplatky

Koleje: http://www.kam.vutbr.cz/

Menza: http://www.kam.vutbr.cz/